İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

AVRUPA KONSEYİ VE PARLAMENTOSU ENERJİ VERİMLİLİĞİ PAKETİ ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARDI

Avrupa Konseyi ve Parlamentosu temsilcileri 17 Kasım 2009 tarihinde Enerji Verimliği Paketi üzerinde uzlaşmaya vardı. Konuyla ilgili açıklama yapan İsveç Dönem Başkanlığı, paket üzerinde kısa sürede uzlaşmaya varılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bunun iklim değişikliği konusunda sözlerden eyleme geçişin en önemli kanıtı olduğunun altını çizdi.

Pakette yer alan Etiketleme Yönergesi ve binaların enerji performansı konularında varılan uzlaşmanın AB’nin enerji verimliliği ve karbondioksit emisyonları konusundaki hedeflerini yakalayabilmesi için son derece önemli olduğunu belirten Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs ekonomik açıdan da önemli kazançlar elde edileceğini belirtti.

Varılan uzlaşma neticesinde öncelikle Etiketleme Yönergesi’nin kapsamı ev eşyalarından tüm enerjiyle ilintili ürünlere genişletildi. Yönerge enerji etiketlemesinin temel unsurlarını belirliyor. Buna göre ürünler, enerji kullanım performanslarına göre A-G arasında etiketlenecekler. Teknolojik gelişmenin mümkün kılması halinde bir ürün A+++ etiketi alabilecek ve bu koyu yeşil renk ile gösterilecek. Bunun yanında ürünlerin kullandıkları enerji miktarı ve fiyatlarıyla ilgili bilgileri içeren reklâmlarda ürünün enerji verimliliği sınıfına da yer verilecek.

Binaların enerji performansıyla ilgili olarak varılan uzlaşma uyarınca mevcut yönergenin kapsamı genişletilecek, yeni binalar için iddialı sıfır enerji hedefi benimsenecek. Binaların enerji sertifikaları sadece potansiyel kiracı ya da alıcılara sunulmakla kalmayacak, satış ve kira reklâmlarında da yer alacak. Bilindiği üzere AB içerisinde toplan enerjinin %40’ı binalarda tüketiliyor; karbondioksit salımının %36’sı da binalardan kaynaklanıyor. Binaların enerji performansıyla ilgili yönergenin uygulanmasıyla sera gazı emisyon oranlarında  AB’nin mevcut Kyoto hedefinin %70’ine denk düşen bir indirim sağlanacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında vatandaşların hane başına yıllık 300 Avro tasarruf edeceği, Avrupa’da inşaat ve renovasyon sektörünün büyümesi öngörülüyor.