İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

AB’DEN İKLİM GÖRÜŞMELERİNDE HERKESİN ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMA ÇAĞRISI YAPILDI

2012 sonrası dönem için global anlaşmaya varmak üzere düzenlenecek Kopenhag Konferansı öncesinde iklim görüşmelerine ilişkin 2 Kasım’da Barselona’da gerçekleştirilen son Birleşmiş Milletler hazırlık oturumunda Avrupa Birliği liderleri bir araya geldi.

AB liderleri AB’nin kendi üzerine düşeni yaptığı ve diğer tarafların da sorumlu şekilde davranıp Kopenhag görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmaması için bu son şansı iyi değerlendirmeleri gerektiği hususlarını vurguladılar.

İsveç Çevre Bakanı Andreas Carlgen, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yoksul ülkelere global finansman sağlanmasına ilişkin AB tutumunu ortaya koydu ve özellikle sanayileşmiş ülkelerin orta vadede emisyon azaltma kapasitelerini arttırmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca Kyoto Protokolü temel alınarak ve gelişmekte olan ülkelerin de emisyonlarını azaltmasına yönelik hedefleri içeren hukuki bağlayıcı kararlar alınması gerektiğinin önemini vurguladı.

Ülkesi Kopenhag konferansına ev sahipliği yapacak olan Danimarka Enerji ve İklim Bakanı Connie Hedegaard ise konferansa katılan bakanlardan 35’e yakınıyla görüşüp onlardan görüşmelerde biraz daha esnek olmalarını istedi ve ortak bir anlaşmaya varmanın zor olduğunu, fakat bunun ilerleyen yıllarda daha da zor hale geleceğini açıkladı.

İsveç Başbakanı ve Avrupa Konseyi Başkanı Fredrik Reinfeldt, İsveç basınında yayınlanan makalesinde AB’nin ekonomik krize rağmen sorumluluk alarak bir karara varmasını olumlu karşıladığını belirtti. Ancak küresel iklim değişikliği ile mücadele için sadece AB’nin çabasının yeterli olmadığını, Kopenhag’da bütün tarafların desteğiyle ortaya çıkacak ortak kararla başarılı olunabileceğinin altını çizdi.

Amerika, Çin ve Hindistan bu görüşmeler içinde anahtar rol oynuyor. Reinfeldt Obama dönemi ile ABD’nin iklim değişikliği konusunda rolünün olumlu bir şekilde değiştiğini açıklayıp, Çin ve Hindistan ile bütün sorunlar çözülmese bile geleceğe yönelik bir ilerlemenin temelinin atılabileceğini açıkladı.