İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

AVRUPA SANAYİ EMİSYONLARINA İLİŞKİN VERİLERİN YER ALDIĞI SİTE E-PRTR INTERNETTE KULLANIMA AÇILDI

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından oluşturulan ve Avrupa’da çevresel kirleticilerin salımı ve transferine ilişkin bilgilerin yer aldığı yeni kayıt sistemi 9 Kasım’da tanıtıldı.

Kısa adı E- PRTR olan ve http://prtr.ec.europa.eu adresinden ulaşılabilen sistem Avrupa çevresel kirleticiler salımı ve transferine ilişkin bilgileri içeriyor. Sistemde, 27 AB ülkesinin yanı sıra, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’te 65 ekonomik faaliyet alanında toplam 24.000’den fazla sanayi kuruluşu ve fabrikadan hava, su ve toprağa karışan 91 çeşit kirletici madde hakkında veri bulunuyor. Daha önce EPER adıyla hizmet veren site geliştirilerek yenilendi. Yeni site (E-PRTR) adını, Aarhus Konvansiyonu’na taraf ülkelerce 2003 yılında kabul edilen ve 8 Ekim 2009’da yürürlüğe giren Avrupa Çevresel Kirleticiler Salımı ve Transferine ilişkin Protokol’den alıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Stavros Dimas’ın basın açıklamasında belirttiği üzere, yeni kayıt sisteminin vatandaşlara Avrupa’daki tesislerden yapılan emisyonlar hakkındaki bilgilere doğrudan ulaşma ve çevreyi etkileyen kararlarda aktif bir şekilde söz sahibi olma imkânı sağlaması öngörülüyor.

Avrupa Çevre Ajansı Başkanı Jacqueline McGlade ise yeni kayıt sistemi sayesinde herkesin bölgesindeki tesislerden havaya ve suya ne kadar kirliliğin karıştığını görebileceğini ifade ederek bu sayede Aarhus Konvansiyonu’nun gereklerinin yerine getirildiğini belirtti.

Yeni kayıt sistemi AB27 ve Norveç’teki nitrojen oksit (NOx) emisyonlarının %30’unu ve sülfür oksit (SOx) emisyonlarının %76’sını kapsıyor. Sistem, sınıraşırı nakiller de dahil olmak üzere, başka bölgelere nakledilen atık ve atık su miktarını izlemeye ve suya karışan çeşitli zararlı atıkları takip etmeye de olanak sağlıyor.

Sistemin internet sitesinin bir veya daha fazla kriterle veya bir harita aracı kullanarak araştırma yapılmasına olanak sağlayan güçlü bir arama motoru bulunuyor. Ziyaretçiler, bir ülkedeki tesislerden nakledilen atık (atık araması) ve isim veya bölgeye göre sanayi tesislerinden (tesis araması) salınan atık miktarını öğrenebiliyorlar.

Kayıt sisteminin içerdiği veriler sanayi tesisleri tarafından ulusal makamlara ve ulusal makamlarca Avrupa Komisyonu’na iletilerek toplandı. 2010 yılından başlayarak E-PRTR’deki bilgiler her yıl Nisan ayında güncellenecek.