İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

AVRUPA YARATICILIK VE İNOVASYON YILI ELÇİLERİ BİR MANİFESTO SUNDU

Avrupa Yaratıcılık ve İnovasyon Yılı elçileri, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barosso’ya 12 Kasım’da Avrupa Birliği’nin gelecek on yılda yaratıcılık ve inovasyon alanında stratejisinin belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla bir “manifesto” sundular.

Söz konusu manifesto, yedi öncelik içeriyor. Sunulan raporda öne sürülen öncelikler:

1) teori ve pratiğin beraber yürütüldüğü hayat boyu öğrenme sürecinde yaratıcılık alanlarını desteklenmek; 2) okulları ve üniversiteleri öğrenciler ve öğretmenler için yaratıcı düşünceye teşvik eden ve pratik ağrılıklı öğrenime yönlendiren yerler haline getirmek; 3) işyerlerini birer öğrenim alanına dönüştürmek; 4) kültürlerarası diyalogu destekleyen bağımsız ve güçlü bir kültürel sektör oluşturmak; 5) bilimsel araştırmaları ve inovasyonu teşvik edip, kişilerin yaşam standartlarını yükseltmek; 6) endüstriyel tasarımın yapılandırılmasını güçlendirmek; 7) Toplumsal refah ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen iş hayatında inovasyonu geliştirmek.

Bu çerçevede değişimlerin gerçekleştirilmesi için etkinliklilerin yer alabileceği 7 eylem alanı ortaya konuyor: 1) bilgiye yatırım, 2) eğitimin yeniden keşfedilmesi, 3) girişimlerin ödüllendirilmesi 4) kültürün desteklenmesi, 5) inovasyonun teşvik edilmesi, 6) küresel boyutta düşünmenin teşvik edilmesi 7) Ekonominin ekolojik hale getirilmesi

Avrupa Komisyonu sunulan manifestoyu memnuniyetle karşılarken, manifestoda yer alan önceliklerin  Komisyon’un 2020 yılı için sunduğu önceliklerle uyuştuğunu vurguladı.