İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

AB VE TÜRKİYE YASADIŞI GÖÇE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİNE KARAR VERDİ

Türkiye ve Avrupa Birliği ortak bir basın açıklaması ile ortak sorunları olan göç akışları ile mücadeleye ilişkin bir işbirliği kurmak için anlaştıklarını açıkladı. Basın açıklaması 5 Kasım’da, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Özgürlük ve Güvenlikten Sorumlu Üyesi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jacques Barrot ve İsveç’in İltica ve Göçten Sorumlu Bakanı Tobias Billström arasında gerçekleşen toplantı sonrasında yayınlandı. Türkiye ve AB arasında şu konularda anlaşma sağlandı:

-hareketlilik, göç, iltica ve vize konularında düzenli bir diyaloğun kurulması;

-topluluklar arasındaki teması arttırmak için vize politikasına ilişkin işbirliğinin sağlanması. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin, hizmet sunma serbestisi nedeniyle Türk vatandaşlarına vize uygulamaması gerektiğini belirten AB Adalet Divanı’nın Şubat 2009 tarihli Soysal/Savatlı kararına saygı duyulacağını taahhüt etti;

-geri kabul anlaşmalarının imzalanması ve bir an önce uygulanmaları için tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi ve bir çok ilk ve transit ülke ile (Pakistan) geri kabul anlaşmalarının bir sonuca ulaştırılması için bir güç birliğine varılması;

-Türkiye ve Frontex arasında, teknik seviyeyi konu alan resmi bir iş anlaşmasının imzalanması ve uygulanması. AB, bu anlaşmanın göç, sınır yönetimi ve denetimi, yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadele ve mülteciler ile sığınmacılar için yardım amaçlı ek teknik ve finansal yardıma ilişkin olacağını belirtti.