İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

AVRUPA KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ ÜLKELER TARAFINDAN UYGULANAN TİCARETİ SINIRLAYICI ÖNLEMLERE İLİŞKİN RAPORUNU YAYIMLADI

Komisyonun 6 Kasım 2009 tarihinde yayımladığı ticareti sınırlayıcı tedbirlere ilişkin 5. Raporda, Ekim 2008-Ekim 2009 tarihleri arasında üçüncü ülkeler tarafından 223 adet önlem alındığı belirtiliyor. Ticaretten sorumlu Komiserliğin sözcüleri tarafından yapılan açıklamada, alınan önlemlerin daha önceki kriz ve durgunluk dönemlerinde alınanlara oranla daha sınırlı olduğu ve son dönemde alınan korumacı önlemlerin Aralık 2008-Temmuz  2009  döneminde  arttığı,  bu  tarihten  sonra  ise azalma eğilimi gösterdiği ifade edildi. İthalatın yasaklanmasından gümrük vergilerinin arttırılmasına ve yerli ürünlerin alınmasını teşvik eden politikalara kadar değişen önlemlerin özellikle Rusya (48), Arjantin (35), Endonezya (27), ABD (16) ve Çin (13) tarafından alındığının belirtildiği raporda, en çok önlem alınan sektörlerin tarım ve gıda (44), çelik ve diğer metal ürünler (30), otomotiv (28), hizmetler (26) ve tekstil/hazır giyim (22) olduğu açıklandı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları nedeniyle, ithalat yasakları ve gümrük vergilerinin arttırılması gibi önlemlerin AB ihracatını % 5,2 gibi sınırlı bir oranda etkilediğinin yer aldığı raporda, kamu ihaleleri gibi DTÖ kurallarının daha gevşek olduğu “sınır gerisindeki” ticaret kısıtlamalarının daha da arttığına yer veriliyor. Bununla birlikte G20 çerçevesinde alınan taahhütlere uyulmasıyla, daha yüksek düzeyde korumacılığın ortaya çıkmasının önlenebildiği, ancak krizin bitmesinden sonra dahi özellikle DTÖ üyesi olmayan ülkelerin korumacı önlemleri uygulamaya devam etmeleri riskinin de mevcut olduğu raporda vurgulanıyor.