İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

AVRUPA KOMİSYONU 2009 SONBAHAR DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu’nun Bahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez düzenlendiği Ekonomik Tahmin Raporu’nun sonbahar dönemine ilişkin olanı 3 Kasım’da yayımlandı. Avrupa’da ekonomilerin yavaş yavaş büyüme sürecine dönmeye başladığı belirtilen raporda 2009’un ikinci yarısından itibaren durgunluktan çıkış sinyallerinin alındığı açıklanıyor. 2009 yılı bütün olarak değerlendirildiğinde GSYİH’da Avro Alanı’nda %4 ve AB27’de %4,1 düşüş kaydedilmekle birlikte gelecek yıl Avro Alanı ve AB27’de %0,7 büyüme ve 2011’de Avro Alanı ve AB27’de sırasıyla %1,5 ve %1,6 büyüme beklendiği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi Joaquin  Almunia da ekonomik iyileşmenin başta Asya olmak üzere uluslararası ekonomik koşulların iyileşmesi, ülkelerin bütçe destek önlemleri ve para politikaları koşullarında görülen iyileşmeden kaynaklandığını belirtiyor. Ancak, güven endeksinde görülen düzelme ile kendini gösteren ekonomik faaliyette toparlanmanın ise halen büyük ölçüde geçici faktörlere bağlı olduğu kaydediliyor. Yatırımların 2011’den önce toparlanmayacağı, özel tüketimin ise istihdam artışındaki sorunlardan etkilenmeye devam edeceği belirtiliyor. Komisyon üyesi Almunia 2010’da  genel toparlanmanın hızlanacağı ve 2011’de de devam edeceğini  ifade etti.

Durgunluğun şimdiye kadar işsizlik üzerine olumsuz etkisinin tahmin edilenden daha az olmasına karşın gelecek çeyrek dönemlerde durumun tersine dönmesi bekleniyor. Bu yıl işsizlik oranının Avro Alanı’nda % 9,5 ve AB-27’de % 9,1 ve 2010’da sırasıyla %10,7 ve %10,3;  2011’de ise %10,9 ve %10,2’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. 2010’da 10 kadar ülkenin işsizlik oranının çift haneli sayılara ulaşması beklenirken İspanya’da %20, İrlanda’da %14 olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu yüksek işsizlik oranlarının, ücret seviyelerinin de düşük olmasında neden olması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı hedefiyle daha orantılı düzeyde olması beklenen enflasyon oranının 2009’da Avro Alanı’nda %0,3 ve AB-27’de %1’den, 2010’da sırasıyla %1,1 ve %1,3’e; 2011’de ise %1,5 ve %1,6’ya yükselmesi bekleniyor. Komisyon öngörülerine göre enflasyon oranlarında üye ülkeler arasında derin farklar bulunmuyor ve deflasyon riski de muhtemel görünmüyor.

Komisyon’un söz konusu raporuna şu linkten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm#documents