İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-15 KASIM 2009

AB PROJE ÇAĞRILARI

IPA (KATILIM ÖNCESİ YARDIM) 2009 BİLGİ VE İLETİŞİM PROJE ÇAĞRISI

AB politikaları hakkında aday ve potansiyel aday ülkelerde yayınlanan TV programlarının kalitesini artırma, AB üyelik sürecine dair kamuoyu tartışmalarına şekil verme, medyanın bağımsızlığını ve televizyon programlarının standartlarını, ortaklık kurma ve program, bilgi değişimi yoluyla geliştirme amacında gerçekleştirilecek projeleri AB tarafından destekleniyor.

Son başvuru tarihi 19 Ocak 2010 olan projeye tüzel kişiler, aday ve potansiyel aday ülkelerden kamu ya da özel televizyon kuruluşları ve prodüksiyon şirketleri başvurabilir. Proje kapsamında AB politikalarını tanıtıcı programın bir ya da birkaç katılım öncesi yardım paketi (IPA) yararlanıcı ülkesinde yayınlaması şartı aranıyor. 

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi ve dökümanlar şu linkte bulunabilir: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm

PRINCE 2009 PROJE ÇAĞRISI

AB genişleme süreci konusunda toplumun, genişleme takvimi hakkında kamuoyu tartışmalarını şekillendirerek bilgilendirilmesi, aday ve potansiyel aday ülkelerin güncel durumunun AB vatandaşlarına tanıtılması amacını taşıyan proje çağrısının son başvuru tarihi 30 Kasım 2009.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler, prodüksiyon ve görsel-işitsel programların yayınlanması ya da AB genişleme süreci ile ilgili münazara ve çeşitli iletişim aktivitelerini artıran organizasyonlar olmalı. Projeye, kamu veya özel sektör kuruluşları başvurabilirler. 27 AB üyesi ülkeden birinde kayıtlı olan kurumların bunu belge ile ispatlanmaları gerekiyor. Başvuran kuruluşların doğrudan projenin hazırlanışı ve yönetiminde sorumlu da gerekiyor.

 Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi ve dökümanlar şu linkte bulunabilir: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm