İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

MAKEDONYA, SIRBİSTAN VE KARADAĞ’A VİZE MUAFİYETİ HAKKI TANINDI

30 Kasım 2009 tarihinde Avrupa Birliği İçişleri ve Adalet Bakanları’nın katılımıyla gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi’nde, 19 Aralık tarihinden itibaren Makedonya, Sırbistan ve Karadağ vatandaşlarına yönelik halihazırda uygulanan vize zorunluluğunun kaldırılarak, Schengen alanına vizesiz giriş yapmaları konusunda uzlaşıldı. AB Dönem Başkanı İsveç’in Adalet Bakanı Beatrice Ask’ın başkanlık ettiği toplantıda, üçüncü ülke vatandaşlarının AB ülkelerine giriş koşullarını düzenleyen 539/2001 sayılı Tüzük’te yapılan değişiklik neticesinde, Sırbistan, Makedonya ve Karadağ pasaportu taşıyan vatandaşların Schengen Alanı’nda yapacakları kısa süreli seyahatler için (altı ay içerisinde toplam 90 günlük süreyi aşmayacak şekilde) vize alma yükümlülüğü ortadan kaldırıldı. Böylelikle, biyometrik pasaport sahibi Makedonya, Sırbistan ve Karadağ vatandaşları, daha önce belirtildiği gibi 1 Ocak 2010’da değil, 19 Aralık tarihinden itibaren Schengen ülkelerine vizesiz giriş yapabilecek.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, söz konusu kararın Batı Balkan ülkelerindeki sivil toplumun AB ile bütünleşmesi ve Avrupalılaşması açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, diğer Batı Balkan ülkelerinin de belirlenen kriterleri yerine getirdikleri zaman vize serbestisinden faydalanabileceğini belirtti. Olli Rehn ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic ise, bunun Sırbistan vatandaşları için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, “20 sene önce AB ülkelerine vizesiz giriş yapabiliyorduk, bugün bu hakkımızı geri elde ettik” dedi. Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ten Sorumlu Üyesi Jacques Barrot ise, konuya ilişkin açıklamasında, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ vatandaşlarının Noel tatilini vize almaya ihtiyaç duymadan Schengen alanındaki yakınları ile geçirebileceğini belirtti.

Bu çerçevede, Bosna Hersek ve Arnavutluk’un da vize serbestisi hakkını kazanabilmeleri için Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kriterleri (belge güvenliği, yasadışı göç, kamu güvenliği, dış ilişkiler ve insan hakları alanlarında) karşılamaya yönelik çabalarını artırması gerektiği belirtildi. Söz konusu iki ülkeye yönelik nihai değerlendirmenin Mayıs 2010’da yapılması öngörülüyor. Kosova’nın ise henüz tüm AB üye ülkeleri tarafından tanınmaması nedeniyle, bu aşamada vize serbestisinden yararlanmayacağı, ancak Kosova vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarının kolaylaştırılacağı belirtildi. Hatırlanacağı gibi, vize serbestisinin bir ön adımı olan ve Batı Balkan ülkeleri ile imzalanan Vize Kolaylığı Anlaşmaları 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmişti.