İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

AVRUPA BİRLİĞİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ AJANSI’NA KATILDI

Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs ve İsveç İşletme, Enerji ve İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Ola Altera 23 Kasım 2009 tarihinde AB’nin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na (IRENA) katılımına ilişkin anlaşmayı imzaladılar.

Böylece IRENA’nın üye sayısı 138’e çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Piebalgs, AB’nın IRENA’ya katılımıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen desteğin, dış politikasının en önemli unsurlarından olduğunu belirtti. Kopenhag Zirvesi’ne kısa bir süre kalmışken atılan bu adımın AB’nin fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçişe verdiği desteği vurguladığını ifade eden Piebalgs yenilebilir kaynaklara gecikmeksizin geçmenin ekolojik alanda olduğu kadar ekonomik alanda da fayda getireceğini söyledi.

Bilindiği gibi IRENA 26 Ocak 2009’da rüzgar, güneş ve biyoyakıt kaynaklarıyla ilgilenen uluslararası bir ajans olarak kuruldu. Kuruluş amaçları arasında yenilenebilir enerji mükemmeliyet merkezlerinin kurulması, hükümetlere bu konuda ulusal programlarını yaparken danışmanlık verilmesi, yenilenebilir teknolojilerle ilgili bilgilerin paylaşılması, iyi uygulamalar ve mali kaynaklar konusunda bilgi verilmesi yer alıyor.