İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

MACARİSTAN/SLOVAKYA İHTİLAFINDA ULUSAL MAHKEMELERİN YETKİLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Avrupa Komisyonu, Slovakya’nın, Macaristan Cumhurbaşkanı’nın ülkeye girişini yasaklayan kararına ilişkin sorunun çözüm yerinin ulusal mahkemeler olduğuna karar verdi. Macaristan Cumhurbaşkanı Laszlo Solyom’un Ağustos ayında Komarno’yu ziyaret edeceği sırada Slovak makamlarının ülkeye giriş izni vermeyi reddetmesi üzerine, Macaristan Slovakya’yı AB hukukunun ihlali nedeniyle gerekli prosedürün başlatılması için Avrupa Komsiyonu’nun Adalet ve İçişleri’nden Sorumlu üyesi Jacques Barrot’ya şikayet etmişti. Barrot’nun sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili direktifte yer alan serbest dolaşım ve kamu güvenliği nedeniyle bunun engellenmesine yönelik önlemlerin orantılı olup olmadığı konusundaki hükümlere uyulup uyulmadığını tespit görevinin üye ülke mahkemelerinin yetkisinde olduğu belirtildi.