İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

AB İSTİHDAM RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu 23 Kasım 2009’da, 21. Avrupa’da İstihdam Raporunu kabul etti. Avrupa İstihdam Raporu, 9 Aralık’ta Avrupa Komisyonu’nun sunacağı Ortak İstihdam Raporu’nda yer alan analizlere temel teşkil ediyor.

Komiser Vladimir Špidla’nın sözcüsü Chantal Hughes verdiği demeçte raporun, Avrupa Birliği’nin büyüme ve istihdam stratejisinin (Lizbon Stratejisi) analiz ve bilgilendirme aracı olduğunu söyledi. İstihdam Raporu 2009 yayını, son katılan ülkeler de dahil olmak üzere Birlik içinde istihdamın durumunu ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Rapor, Avrupa İstihdam Politikası’nın geleceğine dair iki can alıcı meselede derinleşiyor: istihdam piyasasında hareket (giriş, çıkış ve geçişler) ve piyasaların gelişmesinde iklim değişikliğinin etkisi.

Avrupa istihdam piyasasının dinamiklerinin ele alındığı birinci başlıkta, Avrupa’da işçilerin %22’sinin her yıl işlerini değiştirdiği belirtiliyor. Bu tespit sadece esnek işgücü piyasasına sahip ülkelerle (Birleşik Krallık, Danimarka) sınırlı değil, aksine işgücü rotasyonunda Yunanistan’dan, İsveç’e farklılık gösteren tüm üyeleri kapsıyor. Ayrıca, son araştırmalar gösteriyor ki, AB’de hali hazırda işsizlerin yaklaşık %45’i, 12 ayı aşkın işsiz kalıyorlar.ABD’de ise bu durum işsizlerin %10’u için söz konusu.

İklim değişikliğinin istihdam piyasasına etkisinin ele alındığı ikinci başlıkta, rapor, düşük karbon ekonomisin gerektirdiği yeni vasıfların yüksek nitelikli işçilere avantaj sağladığını belirtiyor. Ancak en azından başlangıçta, yeni teknolojilerin büyük pazarlara yayılması sürecinde, yeni vasıflar isteyen bu tür işlerin yeterli eğitimi almaları koşuluyla düşük nitelikli işçiler tarafından doldurulmalarının gerektiği belirtiliyor. Bu sebeple, belirlenen ölçütler, yeni işlere geçişi kolaylaştıracak vasıfların önemi üzerine yoğunlaşıyor ve toplumsal diyalogla birlikte, nitelik sıkıntısının ortaya çıkmasını engelliyor. Bu iki temel nokta, düşük karbon ekonomisine geçişi teşvik için gerekli bileşenleri ortaya koyuyor.  Komisyon’un söz konusu raporuna şu linkten ulaşılabilir: http: //ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=119&langld=fr