İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

E-DEVLET KONFERANSI MALMÖ’DE YAPILDI

E-Devlet Konferansı 19-20 Kasım’da, İsveç’in Malmö kentinde düzenlendi. Konferansın amacı, Avrupa’nın daha açık olması ve e-devletin geliştirilmesi için yeni teknolojilerden daha fazla yararlanılmasını sağlaması ve nihayet toplumun devletle irtibatının kolaylaştırılması idi. Konferansın ana konusu online yönetimdi.

Finansal ve ekonomik krize rağmen, konuya ilişkin önemli tespitler yapıldı. Bu tespitler, henüz yayımlanmış olan ve çeşitli ülkelerde elektronik yönetimin krizdeki etkilerine yoğunlaşan OECD Raporu’nun sonuç kısmını oluşturdu. OECD Genel Sekreter Vekili, Aart de Geus “iyileştirici önlemlerin kısmi etkisiyle, kriz, online yönetimi rayına oturtmak adına platform vazifesi gördü” şeklinde konuştu. Raporun sonuç kısmında, vatandaşlar arasında yüksek güven ve kamu yönetimi işletmeleri de dahil olmak üzere, krizin, yüksek verimlilik gelişmiş ekonomi gibi faydalara yoğunlaşarak hükümetlerin e-yönetim programlarını hızlandırmalarını olumlu etkilediğine yer verildi. OECD, aynı zamanda AB’nin halen yürürlükte olan uygulamaları üzerinde durdu. OECD’ye göre, kriz ülkelerin e-yönetişimin önemini tekrar görmelerine olanak verdi. Krizin devletleri derinden etkilemesine karşın, online yönetim düşük maliyetli bir araç olarak kullanılabilirliğini kanıtladı. Ancak kullanımının  yaygınlaşması amacıyla nihai kullanıcıların bir adım atarak e-kullanıcı haline gelmeleri için teşvik edilmeleri gerekiyor. OECD Genel Sekreteri Geus idarecilerin, vatandaşların bu tür kamu hizmetlerini kullanmaya teşvik edilmesinde sorun yaşandığını belirtti. OECD’nin diğer bir raporunda, bir çok ülkede online kamu hizmetleri verilmesine rağmen, Avrupa vatandaşlarının sadece yarısı tarafından kullanıldığının altı çiziliyor.

Konferans, tüm bunların yanında, Avrupa Elektronik Yönetimi ödüllerinin verilmesine de vesile oldu. Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ödüller 2003’ten beri her 2 yılda bir veriliyor. Bilgi iletişim teknolojisine dayalı çözüm önerileri vasıtasıyla Avrupa e-yönetim politikalarının uygulanmasına katkı sağlayan projeler ödüllendirildi. Toplamda 3 kategoride 4 ödül veriliyor. Bu yılki ödüller, İtalya’ya, MEPA adıyla her kamu idaresine hizmet sağlayıcıların fiyatlarını karşılaştırmayı ve online veritabanı sayesinde malları ve hizmetleri satın almaya yarayan girişimiyle, Portekiz’e ise tüm avcılara ülke genelinde bilet satış noktalarında, vergi levhalarını getirmeleri şartıyla avlanma izni veren hizmeti nedeniyle Portekiz Ormancılık yetkililerine verildi.