İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

REKABET VE TİCARETE ULUSLARARASI ERİŞİM ADLI DÜŞÜNCE KURULUŞUNUN ARAŞTIRMASINA GÖRE FİLİPİNLER GECİKMEDEN AB İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNE BAŞLAMALI

“Rekabet ve Ticarette Uluslarararası Erişim” düşünce grubunun yürüttüğü bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği ve Filipinler’in de üye olduğu Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği’nin 10 ülkesiyle topluca serbest ticaret anlaşması görüşmelerine devam edilmesine karar verilmesini beklemektense, Filipinler gecikmeden Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlamalı. Müzakereler 2007 yılının ortasında başlamış, ancak iki gelişmeden dolayı Mayıs ayında dondurulmuştu. Bu gelişmelerden ilki, Asya Bloku’nun heterojen yapısından kaynaklanıyor. Asya Bloku, Burma, Myanmar, Kamboçya ve Laos gibi en az gelişmiş ülkeleri dışlıyor. Bloklar arası görüşmelerde, Avrupa Birliği ile “ Silah dışında herşey” inisiyatifine başlandı. Diğer gelişme ise, Burma/ Myanmar’ın siyasi nedenlerden dolayı Avrupa Birliği tarafından müzakereler dışında tutulması ile ilgili. Avrupa Komisyonu, Güney Kore ile STA müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasını takiben, Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği ile ikili müzakerelere başlamak istiyor.

Raporda, Filipinler ile Avrupa Birliği arasında ikili görüşmelerin Filipinler sanayinin gelişmesine katkıda bulunacağı vurgulanıyor. 2006 yılında, Avrupa Birliği, Filipinler’in ihracatına ortalama tarım ürünleri için %5,5 tarife uygulamaktadır. İmalat sanayi malları için ise bu oran %1,4’tür. Filipinler’den en çok ihraç edilen 50 ürün, Avrupa Birliği’ne yapılan Filipinler’den yapılan toplam ihracatın %81’ini oluşturmakta. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne ve en fazla kayırılan ülke ilkesine dayanarak, bu ihracatın % 90’nin Avrupa piyasasına gümrüksüz girdiği belirtiliyor.

Filipinler’de, Avrupa Birliği ile bir STA oluşturulmasından, en çok petrol, tekstil, giyim, otomotiv yedek parça gibi sektörler kazançlı çıkacak. Mali hizmetler, sigortacılık, kimyasal ürünler, telekomünikasyon, inşaat, enerji ve su, kağıt, deri, makina ve elektrikli aletler üretimi gibi sektörler de büyük potansiyel teşkil diyor. Son olarak, Filipinler’in, Avrupa piyasasına yönelik diğer ürünleri arasında balıkçılık, kümes hayvanları, tarım ürünleri, taze meyve özellikle muz, mango, greyfurt, kahve, kozmetik ürünleri, mücehver, kamera, sağlık, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlar yer alıyor. Söz konusu rapora göre, AB ile yapılan bir STA, Filpinler’de yerleşmiş Avrupa şirketlerini ülkedeki etkinliklerini ve yatırımlarını artırmaya teşvik edebilir.