İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

AVRUPA PARLAMENTOSU, TELEKOM PAKETİ’NE İLİŞKİN SON ENGELİ ORTADAN KALDIRDI

24 Kasım 2009 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylama neticesinde 40 ret ve 24 çekimser oya karşılık 510 evet oyu ile Telekom Reform Paketi’nde öngörülen kuralların yürürlüğe girmesinin önündeki son engel de aşılmış oldu. Hatırlanacağı gibi, yaklaşık iki yıl önce Avrupa Komisyonu tarafından önerilen Reform Paketi, internet kullanımına ilişkin kurallar nedeniyle Avrupa Parlamentosu ve üye devletler arasında yaşanan zorlu müzakereler neticesinde, 4 Kasım tarihinde her iki tarafın da isteklerini belirli ölçüde yansıtan ortak bir metin üzerinde uzlaşılması mümkün olmuştu. Eğer bu son aşamada da uzlaşma sağlanması mümkün olmasaydı, reform paketinin bütünüyle rafa kaldırılması söz konusu olacaktı. Söz konusu metin uyarınca, herhangi bir üye ülkenin, adil ve tarafsız bir prosedür uygulamak şartıyla, hangi koşullar altında internet erişimini kısıtlayabileceği net bir şekilde ortaya koyuluyor.

Telekom Paketi ile cep telefonu kullanıcılarının operatör değiştirme hakkı ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri başta olmak üzere temel haklarının iyileştirilmesi; kişisel veri güvenliğinin artırılması; sayısal televizyona geçiş yönünde spektrum yönetiminin uyumlaştırılması, Üye Devletler nezdindeki düzenleyici  kurumlar arasındaki işbirliğinin sağlanması ve ulusal makamların telekom sektöründeki rekabeti artırmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, AB genelinde genişbant kullanımının yaygınlaştırılması ve yeni nesil ağlara yatırımın hızlandırılması hedefleniyor.

18 Aralık tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülen Telekom Reform Paketi’nin iç hukuka aktarılması için Üye Devletlere 30 Haziran 2011 tarihine kadar süre tanınacak.