İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

AVRUPA KONSEYİ’NİN SÜT ÜRETİCİLERİ HAKKINDAKİ YENİ KARARI

AB Bakanlar Konseyi beklendiği üzere 20 Kasım’da süt ve süt ürünleri üreticilerine destek amacıyla 1234/2007 no’lu tarım sektörü için Tek Ortak Pazar Organizasyonu (single Common Market Organization – CMO) tüzüğünde değişiklik öngören bir karar aldı. Karar hakkında sadece İngiltere çekimser oy kullandı. Bu karara ilişkin öneri Ekim ayı içerisinde Komisyon tarafından yapılmış ve Parlamento da öneri hakkında lehte görüş kullanmıştı.

1234/2007 no’lu tüzüğün 186’ıncı maddesi, bazı tarımsal ürünlerin fiyatlarının çok hızlı yükselmesi veya düşmesi sonucu piyasada oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi için Komisyon’un belirli tedbirler alabileceğini belirtmekte. Daha önce süt ve süt ürünleri maddede belirtilen çerçeve içinde değerlendirilmemişti ancak sektördeki sorunlar ve fiyat dalgalanmalarının artması, 186’ıncı maddeyle ilgili hükümlerin bu alana da yansımasına neden oldu.

Yeni tüzük, Tek Ortak Pazar Organizasyonu yönetmeliğinin 75inci maddesi üzerinden süt ve süt ürünleri sektörlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde ortaya çıkan maliyetler konusunda kota geri alım sistemi ile üye ülkelere destek olunmasını da öngörmekte. Bu madde, üye ülkelerin süt üretimlerinin tamamından veya bir kısmından süresiz olarak vazgeçen üreticiler için telafi önlemleri alabilmesine imkan tanımakta.

Aynı zamanda yapılan değişiklik sonucu üye ülkelerin ulusal kotalarını aşmaları halinde ülkelere uygulanan cezaların, ülkelerin süt sektörlerini yeniden yapılandırmaları için kullanılabilmesinin de önü açıldı. Bu değişiklik hükümleri 2009/2010 ve 2010/2011 dönemlerinde geçerli olacaktır.