İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI AB’NİN İZLEDİĞİ ENERJİ POLİTİKASINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ MÜCADELEYE ÇAĞIRIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2009 Enerjiye Bakış Raporu’nda mevcut durum hakkında endişe verici bir tablo ortaya koydu. Eğer herhangi bir değişikliğe gidilmezse gezegenin geleceğinin tehlikeye gireceğine vurgu yapıldı. IEA, AB’nin izlediği enerji politikalarını yani iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor. Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs 2009 Uluslararası Enerji Raporu’nda enerji ve iklim değişikliği hakkında önde gelen kararları onayladı. Kopenhag’daki uluslararası iklim konferansı öncesinde çıkan raporun zamanlamasının bu anlamda doğru olduğu düşünülüyor.

Eğer küresel sıcaklık ortalamasının 2 derece düşürülmesi hedefleniyorsa daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Ajansın verilerine göre genel yatırım 10.500 milyar Dolar. Bunun 4.700 milyar doları taşımacılık, 2.500 milyar doları inşaat ve 1.700 milyar doları elektrik sektörünü kapsıyor. Ekonomik kriz nedeniyle bu yıl tüm dünyada enerji tüketiminin azalacağı ancak, 2030 yılına ulaşıldığında mevcut düzeyin %40 üstüne çıkacağı bildirilen raporda, enerji talebinin azalması fırsatının iyi kullanılarak önlemler alınması tavsiye ediliyor. Bunun yanı sıra önerilen diğer önlemler, enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve düşük karbon teknolojisi (karbon tutma ve depolama gibi) olarak belirtiliyor. Sonuç olarak raporda sadece Avrupa´da değil, tüm dünyada düşük karbonlu ekonomi modeline bir an önce geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.