İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-29 KASIM 2009

AB’DE KADIN ARAŞTIRMACILARIN ORANI ERKEK ARAŞTIRMACILARA GÖRE DAHA DÜŞÜK

Avrupa Komisyonu Bilim ve Araştırma Genel Müdürlüğü’nün bilimde cinsiyet eşitliği ve kadın araştırmacılara ilişkin istatistik raporu, She figures 2009 rakamlarına göre, kadınların, Avrupa Araştırmacılarının sadece %30’ünü oluşturması, bilimsel araştırmalarda, kadınların azınlıkta olduğunu ortaya koyuyor.

AB-27’de, ortalama olarak, kadın ve erkek araştırmacılar arasında en iyi denge, hükümet ve yüksek eğitim sektörlerinde sağlanmış. Yüksek eğitim alanında, kadınlar, araştırmacıların %37’sini oluşturmakta. Bu oran, kamu sektörlerinde %39 ve ticari girişim sektöründe ise %19. 2006 yılında, AB-27’de, doktora mezunlarının %46’sı kadın. 2002 ve 2006 yılları arasında, kadınların oranı, bütün bilimsel sektörlerde artış gösteriyor. En yüksek artış, mühendislik, tıp, insan kaynakları, teknoloji ve sosyal bilimlerde kaydedilmiş. Ancak,  akademik kariyerde, kadınlara karşı güçlü bir ayırımcılık olduğu dikkat çekiyor. Akademide, kadınların çoğu hiyerarşik açıdan düşük konumlarda görevlendirilmekte. Örneğin, AB-27’de, ortalama olarak üniversitelerin sadece %9’u kadın başkan tarafından yönetilmekte. Bu oran, tüm yüksek öğretim kurumlarında ise %13’tur. Avrupa Komisyonu yetkilileri bu rakamlardan dolayı kaygı duyduklarını belirttiler. Kadın ve erkek araştırmacılara sunulan olanakların daha eşit olmasını sağlayacak politikaların uygulanması gerektiği de vurgulandı.

Ayrıntılı bilgiye şu web sitesinden ulaşılabilinir: http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=126