İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2009

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 7. BAKANLAR KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 7. Bakanlar Konferansı 30 Kasım - 2 Aralık 2009 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirildi. Konferansın ardından açıklama yapan DTÖ Genel Direktörü Pascal Lamy, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen 153 üyenin 2010 yılında Doha Zirvesi’ni başarılı bir biçimde sonuca ulaştırma kararı aldıklarını açıkladı. Bu çerçevede Aralık ortasında bir araya gelecek üst düzey yetkililer 2010 yılının ilk çeyreğinde izlenecek yol haritası konusunu ele alacaklar. Görüşmelerde tarım ve sanayi ürünlerinin modaliteleri konusunda bahar döneminde nihai bir uzlaşmaya varılması hedefleniyor.

Bakanlar Konferansı’nda kaydedilen en büyük ilerleme, AB, Latin Amerika ve Afrika, Karayip, Pasifik ülkeleri üreticileri arasında bekleyen muz anlaşması ile Brezilya ve Hindistan’ın gelişmiş ülkeler gibi az gelişmiş ülkelere pazarlarını açmaları kararının verilmesi oldu. Ancak gelişmekte olan ülkelerin sanayilerinde tarım, pamuk ve gönüllü sektörel anlaşmalar için koruma mekanizmaları konusunda yeni bir öneri getirilmedi.

Konferansta bir araya gelen üye devletlerin bakanları e-ticaret ve fikri mülkiyet hakları konusunda iki önemli somut adım attılar. Buna göre, 1998 tarihli DTÖ üyelerinin e-ticaret ürünlerine gümrük vergisi uygulamaması yönündeki moratoryum ile üye devletlerin DTÖ uzlaşmazlıkların çözümü mekanizmasıyla aşılabilecek fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi durumunda şikayette bulunamamalarına ilişkin moratoryumun 2011 yılına kadar uzatılmasına karar verildi.

Konferansta üzerinde uzlaşmaya varılan bir diğer konu, çevre ürün ve hizmetlerinin ticaretinin hızla serbestleştirilmesi oldu. Söz konusu ürün ve hizmetler, katalitik konvertörler, hava filtreleri, atık suların yönetimi, güneş panelleri ve Doha müzakerelerinde ayrı bir başlık olarak ele alınan rüzgâr çiftliklerini vb. kapsıyor. Çevre ürün ve hizmetlerinin, temiz teknolojilerin serbestleştirilmesini şimdilik Japonya, Yeni Zelanda, ABD, Avustralya, AB, Hindistan ve İsveç desteklese de diğer ülkelerin de katılması bekleniyor. Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu eski Üyesi Catherine Ashton yaptığı açıklamada iklim değişikliği ile mücadeleyle ilgili olarak ticaret politikası alanında yapılacak en önemli katkının çevre ürün ve hizmetlerine uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanması olduğuna dikkat çekti. Bir sonraki bakanlar konferansının 2011 yılında yapılmasına karar verildi.

7. DTÖ Bakanlar Konferansı’nın sonuçlarıyla ilgili daha fazla bilgiye http://www.wto.int/english/thewto_e/minist_e/min09_e/min09_e.htm     adresinden ulaşılabilir.