İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2009

VIS VE SIS II İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanlar Konseyi’nin 30 Kasım’daki toplantısının gündem konularından biri de Vize Bilgi Sistemi (VIS) ve Schengen Bilgi Sistemi’ndeki (SIS) gelişmeler oldu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Komisyon’un Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ten sorumlu üyesi Jacques Barrot, ulusal sistemlerin hazır hale gelmesiyle VIS’in nihayet 2010 Aralık’ta uygulanmaya başlanmasının öngörüldüğünü ve şimdiye kadar sadece Yunanistan’ın geri kalmış durumda olduğunu belirtti.

Barrot ayrıca, SIS II kapsamında teknik hazırlıkların yürütülmesi amacıyla HP ve Steria konsorsiyumu ile çalışıldığını, bu konuda dönüm noktası olan ve Ocak sonu olarak öngörülmüş olan test sisteminin başarısızlığa uğraması halinde Avrupa Komisyonu’nun teknik konsorsiyumla yürürlükte olan anlaşmayı feshetme hakkına sahip olduğunu ifade etti. Bu testten sonra Konsey, 2 ay içinde SIS II’nin normal gelişme dönemine devam etmesi veya alternatif bir sisteme geçmesi konusunda karar verecek.

Diğer yandan Komisyon 30 Kasım 2009 tarih ve 2009/876/EC sayılı kararıyla VIS kapsamında veriye  ulaşım,  veri düzenleme ve veri işlemeye ilişkin teknik uygulama önlemlerinin kabul edilmesine ilişkin bir kararı kabul etti.