İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2009

KOMİSYON NOEL LAMBALARININ GÜVENLİK RİSKİ KONUSUNDA UYARI YAPTI

Avrupa Komisyonu tarafından 2 Aralık’ta yayınlanan rapora göre, Noel lambalarının %30’u tüketicileri direk yangın ve elektrik şoku riskine maruz bırakıyor. Bu rapor, beş üye ülke (Almanya, Macaristan, Hollanda, Slovakya, Slovenya) ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ortak pazar projesi sonuçlarını gösteriyor. Testler Kasım 2007 – Mayıs 2009 tarihleri arasında, lambalar arasından rastgele seçilmiş 196 örnek üzerinden gerçekleştirildi. Alınan örnek lambaların uyumu 20’den fazla idari ve teknik kriter göz önüne alınarak doğrulandı. Işıkların birçoğu bu testlerden geçemedi.

Rapora göre test edilen lambaların %30,4’ünde artan elektrik şoku, yangın riski veya her ikisine de neden olan ciddi problemler görüldü. Genel olarak bu problemler prizlerin üretimi, elektrik tesisatının yanlış döşenmesi gibi teknik güvenlik, izolasyon veya elektrik şoklarından korunmayı sağlayan gereklilikleri yerine getirmemekten kaynaklanıyor. Kurallara uymamaktan kaynaklanan, tüketicinin güvenliğini ani olarak tehdit etmeyen daha az ciddi problemlerde %40 ek lamba test edildi. Diğer problemlerin yanında, bu lambalarda, etiketleme, uyarılar veya idari uyarılarla ilgili problemler tespit edildi.

Ortaya koyulan 3 ana problem ise şu şekilde:

- Kablo bağlantısı: Lambaların %25’i güvenlik testlerini geçemedi. Yetersiz kablo bağlantısı elektrik kablolarının gevşemesine ve yüksek elektrik şoku riskine neden olmakta.

- Kesitsel alan: Test edilen lambaların %23’ü bu alana uymamakta. Diğer bir deyişle taşıdıkları elektrik akımları için zayıf olan kablolar, aşırı ısınma ve yangın riski taşımaktalar.

- Kabloların güvenlik testi: Lambaların %28’i bu testleri geçemedi. Lambaların yalıtım ve kablo kaplamaları elektrik şoku riskine karşı bir önlem sağlamamakta.

Bunlara ek olarak, sürekli gözardı edilen teknik gereksinimler arasında yaralanmaya neden olacak sivri kenarlar gibi basit mekanik problemler de bulunmakta. Bunun yanında, test edilen lambaların neredeyse %15’i gerekli olan ‘teknik işaretleri’ taşımıyor. Ayrıca,  lambaların %40’ı uyarı taşımıyor ve %35’i kullanım için yeterli kullanma talimatı içermemekte. Uyumsuzluk, üye ülkeler arasında çeşitlilik gösteriyor. Macaristan’da lambaların %95,7’si tüketiciler için ciddi riskler gösterirken Hollanda’da lambaların sadece %56’sı testlerden kaldı. Bunun nedeni Hollanda’da Noel ağacı lambaları pazarının 8 yıldır kontrol altında tutulması ve böylece tehlikeli ürünlerin yarıya indirilmesi. Tehlike arz eden ürünlerin %41’i Çin’den geliyor.

Komisyon’un konuyla ilgili basın bülteninde, “AB hukuku altında üreticiler, dağıtıcılar, perakendeciler ve ithalatçılar resmi olarak pazara sattıkları ürünlerinin güvenliğinden sorumludurlar” şeklinde bir açıklama yer aldı.