İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2009

AVRUPA KOMİSYONU ÇİN VE VİETNAM MALLARINA UYGULANAN ANTİ-DAMPİNG VERGİSİNİN UZATILMASINI ÖNERDİ

Avrupa Komisyonu, Çin ve Vietnam menşeli deri ayakkabılara uygulamakta olduğu, sırasıyla %16,5 ve %10 oranlarındaki anti-damping vergisinin 15 ay uzatılmasını AB Konseyi’ne önerdi. Komisyon’dan yapılan açıklamada, bugüne kadar uygulanan anti-damping vergisine rağmen söz konusu ürünlerde damping yapılmaya devam edildiği ve verginin bu aşamada kaldırılmasının Avrupa ayakkabı sanayine daha fazla zarar verebileceği bildirildi.

Komisyon damping vergisinin uzatılmasıyla ilgili yaptığı araştırmada, bu ürünlerde tüketici fiyatlarının istikrarını koruduğunu, perakendecilerin kar marjlarının da %20 gibi makul seviyede seyrettiğini, dolayısıyla tüketicilerin ve dağıtıcıların damping vergisi uygulamasından çok fazla zarar görmediklerini belirledi. Komisyona göre fiyat istikrarının sürmesi, ithalat fiyatı ortalama 9 Avro, AB’deki perakende satış fiyatı ise 50 Avro olan bir çift ayakkabıya ortalama 1,5 Avro olarak yansıyan damping vergisi oranlarının (%10 ila %16,5) göreceli düşük olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede Komisyon, konuyla ilgili AB mevzuatında 5 yıla kadar uzatılabilmesi imkanı olan anti-damping vergisinin 15 ay uzatılmasını Konsey’e önerdi.