İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2009

EUROGROUP VE IMF, AVRO’NUN DEĞERİNİN HALA YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE

Avro Alanı Maliye Bakanları’ndan oluşan Eurogroup’un Başkanı Jean-Claude Juncker, 2 Aralık’ta Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcisi Marek Belka ile görüştü. Juncker, Belka’nın, Avro’nun halen ABD Doları ve Çin Yuan’ı gibi diğer güçlü döviz kurlarına karşı aşırı değerli olduğu ve bazı ayarlamalar yapılması gerektiği yönündeki görüşünü Eurogroup’un da desteklediğini belirtti.  Juncker  ayrıca, Çin’e yaptığı son ziyarette Çin’in Yuan’a ilişkin döviz kuru politikasında değişiklik yapması yönünde AB’nin çağrılarını cevapsız bıraktığını açıkladı. Çin’li yetkililerden para politikalarında ani ve hızlı bir değişikliğe gitmelerini beklemediklerini, bunun yerine, Yuan’ın Avro’ya karşı kademeli ve düzgün bir değer artış kaydetmesini istediklerini ifade etti. Yılda % 8 gibi güçlü bir büyüme gerçekleştiren Çin’in, çok daha düşük büyüme oranları kaydeden Avro Alanı’na karşı döviz kurunu devalüe etmesinin gerçekçi olmadığını hatırlattı. Global dengesizliklerin azaltılması için Çin’in döviz kurunun Avro’ya karşı değer kazanmasının istendiğini, bunun hem AB, hem de satın alma gücünü artırmak isteyen Çin’in menfaatine olacağını belirtti.