İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

STOCKHOLM PROGRAMI KABUL EDİLDİ

11 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen AB Konsey Zirvesi toplantısında devlet ve hükümet başkanları, Stockholm Programı olarak adlandırılan adalet ve içişleri alanındaki yeni beş yıllık programı kabul etti. Lahey Programı’nın (2004-2009) yerini alacak ve 2010-2014 yıllarını kapsayacak yeni program, AB’de kritik önem taşıyan ve üye ülkeler arasında işbirliği gerektiren adalet, özgürlük ve güvenlik alanındaki çerçeve program niteliğini taşıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Stockholm Programı’nın kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu programın AB vatandaşları üzerinde doğrudan etkilerinin olacağını belirtti.

Stockholm Programı’nın kabul edilmesi ve Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kuralların basitleştirilmesi neticesinde, daha fazla alanda kararların nitelikli çoğunluk ile alınacak olması ve AB Konseyi’nin Avrupa Parlamentosu ile ortak karar almasını gerektiren ortak karar alma usulünün yaygınlaşması ile adalet, özgürlük ve güvenlik alanında daha hızlı ve etkili bir şekilde karar alınması öngörülüyor. Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ten Sorumlu Üyesi Jacques Barrot, konuya ilişkin açıklamasında, Üye Devletlerin, karşılıklı güven ve dayanışmayı güçlendirme yönünde siyasi irade göstermedikleri sürece, Stockholm Programı ile hedeflenen Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Alanı’nın başarıya ulaşmayacağını ifade etti.

Stockholm Programı, altı öncelikli alana odaklanıyor. Vatandaşlık ve temel hakların teşvik edilmesi; hukuk ve adalet Avrupa’sı; suç, terörizm ve diğer tehditlerle mücadele edilmesi; AB’ye erişimin sağlanması için vize ve sınır yönetimi politikaları; göç ve sığınma alanında sorumluluk, dayanışma ve ortaklık; AB’nin dış politikalarında adalet, özgürlük ve güvenlik kurallarının geçerli olması programda belirlenen alanlar olarak sıralanıyor.

Ayrıca, Stockholm Programı çerçevesinde, gelecek dönemde veri güvenliği, terörizm ve suçlarla mücadele, ceza hukuku alanının güçlendirilmesi ve Avrupa genelinde sığınma sistemi kurallarının uyumlaştırılmasına ilişkin yaklaşık 170 farklı girişimde bulunulması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu tarafından Stockholm Programı’nın uygulanmasına ilişkin hazırlanacak eylem planının, AB Konseyi tarafından en geç Haziran 2010 tarihinde onaylanması hedefleniyor.