İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

AB TÜRKİYE’YE SİVİL TOPLUM DİYALOGU KAPSAMINDA İKİ YENİ FON VERMEYE KARAR VERDİ

Avrupa Birliği (AB), sivil toplum diyaloğu kapsamında Türkiye’ye yönelik toplam 4 milyon Avro bütçeli iki yeni fon açmaya karar verdi. 1 Ocak 2010 tarihinden önce açıklanması öngörülen fonun 1 milyon 800 bin Avroluk kısmını Kültür Sanat Hibe programı, 2 milyon 200 bin Avroluk kısmını ise Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı oluşturuyor.

Kültür ve Sanat hibe programı kapsamında, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların (üniversiteler, belediyeler ve bölgesel belediye birlikleri) ve Sivil Toplum Örgütlerinin başvurularının kabul edileceği; programa katılanların en az 50 bin Avro, en fazla 150 bin Avro alabilecekleri ve planlanan projenin süresinin ise en az 9, en fazla 12 ay olabileceği belirtildi. Hibe programının genel hedefleri kültür ve sanat alanında Türk sivil toplum kuruluşları ile AB’deki benzer örgütler arasındaki diyalogu geliştirmek ve işbirliği fırsatları yaratmak olarak belirlendi. Tüm projelerin bu genel hedefler doğrultusunda belirlenen; ‘kültür ve sanat alanındaki işlerin ve operatörlerin desteklenmesi ve tanıtılması’, kültür ve sanat alanında işbirliği’ ve ‘farkındalık yaratma’ gibi öncelikli alanlardan en az birini kapsar nitelikte olması gerekiyor.

AB’nin sivil toplum diyaloğunu geliştirmek üzere düzenlediği hibe programlarından bir diğeri olan Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı ise, Türkiye’de bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların Avrupalı ortaklarıyla olan işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen düzenlemeleri içeriyor. Bu doğrultuda, Tarım ve Balıkçılık Hibe Programından faydalanacak olan kuruluşlar en az 50 bin Avro, en fazla 175 bin Avro alabilecekler. Potansiyel faydalanıcılar olarak tarım ve balıkçılık sektörlerinin yanı sıra, üye ülkeler ve Türkiye’deki gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı alanlarında faaliyet gösteren aktörlerle olan ilişkilerini güçlendirip karşılıklı deneyim alışverişinde bulunmaları sağlanarak AB müktesebatı ve uygulamaları konusunda daha fazla bilgiye sahip olmaları amaçlanıyor. Hibe programının özel hedefleri arasında söz konusu sektörlerde Türkiye ve AB Üye Ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları arasında uzun vadeli işbirliğini geliştirmek ve AB politikalarının planlanması ve uygulanması konusunda en iyi uygulama ve bilgi akışının temin ve teşviki gibi hususlar yer almakta. Teklif edilecek projelerin de hibe programının bu özel hedeflerine yönelik ve ‘tarım’, ‘balıkçılık’, ‘gıda güvenliği’, ‘veterinerlik ve bitki sağlığı’ gibi öncelikli alanlardan en az birini kapsar nitelikte olması gerekiyor.