İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

AB’NİN 2010 BÜTÇESİ AÇIKLANDI

Avrupa Parlamentosu 17 Aralık tarihinde Strazburg’da Avrupa Birliği’nin 2010 yılı bütçesini onayladı. Bilindiği üzere 2010 yılı bütçesi, Nice Antlaşması kuralları uyarınca kabul edilen son yıllık bütçe olma özelliğini taşıyor. Buna göre 2010 yılı için taahhüt edilen bütçenin 141,45 milyar Avro (AB’nin toplam gayrı safi milli gelirinin %1,2’sine denktir) olduğu, harcamalar için 122,94 milyar Avro (AB’nin toplam gayrı safi milli gelirinin %1,04’üne denktir) ayrıldığı açıklandı.

2010 yılı bütçesinde 2009 yılında açıklanan 5 milyar Avro’luk Ekonomiyi Kurtarma Paketi’ne mali kaynak bulunduğu görülüyor. Bütçenin kalemlere göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

Rekabet                                                                     14,8 milyar Avro

Uyum                                                                        49,4 milyar Avro

Doğal Kaynakların Yönetimi                                    59,5 milyar Avro

Özgürlük, Güvenlik ve Adalet                                  1 milyar Avro

Vatandaşlar                                                               668 milyon Avro

Kürel Aktörü olarak AB                                           8,1 milyar Avro

İdari Giderler                                                            7,9 milyar Avro