İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

AB’DE EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE VERİLEN DEVLET YARDIMLARI 2008’DE 2007 YILINA ORANLA 5 KAT ARTTI

Avrupa Komisyonu tarafından 7 Aralık 2009 tarihinde yayımlanan rapora göre küresel ekonomik kriz devlet yardımlarında ciddi bir artışa neden oldu. Rapor, devlet yardımlarının genel seviyesinin, özellikle finansal sektöre kriz nedeniyle yapılan yardımların, 2007’ye kıyasla 2008’de neredeyse 5 katına çıktığını ortaya koydu. Rapora göre Ekim 2008-Ekim 2009 döneminde AB üye ülkeleri tarafından verilen ve Komisyon tarafından onaylanan devlet yardımları tutarı 3632 milyar Avro’ya ulaşmış durumdadır ki, bu rakam 27 üye ülkenin gayri safi milli hâsılasının %30’una karşılık geliyor. Bu kapsamda Komisyon 32 tanesi program şeklinde (garanti düzenlemesi, yeniden sermayelendirme düzenlemesi, likidite müdahalesi, varlık yardımı müdahalesi), 41 tanesi münferit yardım olmak üzere 73 adet kriz önlemine onay vermiş bulunuyor.

Ekonomik krize özgü olağanüstü düzenlemeler kapsamındaki bu yardımların dışında, aynı dönemde AB ülkeleri genel devlet yardımları kuralları çerçevesinde sanayi, tarım ve hizmet sektörlerine yaklaşık 70 milyar Avro ayrıca yardım yaptı. Yapılan bu yardımlarda ilk 5 sırayı Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere alıyor.

Yine söz konusu Rapora göre, Haziran 2009 sonu itibariyle Komisyonun denetimi sonucu, hukuka aykırı olarak verilen devlet yardımlarının 9.4 milyar Avro tutarındaki kısmının geri ödenmesi sağlandı. Bu da toplam hukuka aykırı yardımların %90’ına karşılık geliyor. 2004 yılında bu oran sadece %24 idi.