İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ PROJELERİNE VERİLECEK 1,5 MİLYAR AVRO DEĞERİNDEKİ YARDIMI ONAYLADI

Avrupa Komisyonu 9 Aralık 2009 tarihinde AB’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen 15 enerji projesine aktarılacak 1,5 milyar Avro değerindeki yardımı onayladı. Bu yardımın 1 miyar Avro’luk kısmı 6 karbon yakalama ve depolama projesine, geriye kalan 565 milyon Avro ise 9 tane açık deniz rüzgâr tarlası projesine aktarılacak. 1,5 milyar Avro’luk bu destek, 2009 ve 2010 yıllarında fonlanması kararlaştırılan 50 temel enerji projesi için ekonomik toparlanma planından ayrılan toplam 3,980 milyar Avro’luk kaynağın ilk parçası.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs Komisyon’un, AB’nin iklim değişikliği ile mücadele konusunda temel rol oynayacak sürdürülebilir teknolojilerin esaslarını belirlediğini ifade etti. Piebalgs Komisyon’un aldığı bu kararla gelecekte yeni istihdam imkânları ve ekonomik büyüme yaratacak yenilikçi enerji teknolojilerinin geliştirilmesine verdiği desteği gösterdiğini sözlerine ekledi.

AB ekonomik toparlanma planı kapsamında elektrik ve doğalgaz sektörlerindeki projelere kaynak ayrılması çalışmaları devam ediyor. Bu projelere kaynak aktarımının 2010 yılı Şubat ayında onaylanması öngörülüyor.