İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

YUNANİSTAN KAMU FİNANSMANI KRİZİ AB BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISINDA MASAYA YATIRILDI

Yunan piyasalarında yaşanan krize çözüm arayışları kapsamında Yunanistan Başbakanı Papandreou tarafından açıklanan 3 aylık plan doğrultusunda devletin kararlılık, şeffaflık, dayanışma ve sosyal sorumluluk gibi ilkelere sahip olması gerektiği vurgulandı. İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt 10 Aralık’ta AB Konseyi’ndeki ilk çalışma gününde ortaya konan bu ilkelerin süratle ve tedbirlerin daha da artırılarak devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Yunan piyasalarındaki olumsuz havanın küresel ekonomik krizden önceki döneme uzanmasına rağmen, durumun yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle daha ciddi boyutlara ulaştığı belirtiliyor. Yunan hükümeti tarafından gelecek yıl Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) %9’una düşürülmesi planlanan kamu açığının yanısıra, ülke borcunun GSYİH’nin %120’si oranını aşacağı ve işsizliğin artacağı öngörülüyor. Bu durum kredi derecelendirme kuruluşlarında endişeye yol açtı.

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Yunanistan’ın büyük bir mali ve bütçesel problemle karşı karşıya bulunduğunun açık olduğunu belirterek, Papandreou’nun ortaya koyduğu eylem planının daha kapsamlı tedbirlerle desteklenmesinin, ülkeyi krizden önceki konumuna kavuşturmak için önemli olduğunu vurguladı. Almunia’nın da belirttiği üzere, Avro Alanı’na dahil ülkelere uygulanan kurallar çerçevesinde, Avrupa Komisyonu’nun uzun vadeli önlem programlarının oluşturulmasında Yunan hükümetine gerekli desteği vermeye hazır olduğunu yineledi. Ancak AB, Avro Alanı’nda bulunan devletlere benzeri ekonomik koşullarda destek sağlarken, üye ülkelerin ortak para birimi uygulamasından çıkma gibi bir hakları bulunmuyor.

Öte yandan Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker ve Alman Şansölyesi Angela Merkel yaptıkları açıklamalarda Yunanistan’ın gerekli ekonomik tedbirleri alarak bütçe açığını kapatacağına olan inançlarını dile getirirken, Merkel, AB’nin söz konusu yardım programlarına yapacağı destekten bahsetmeyerek, Yunanistan’ın bu sorumluluğu kendisinin omuzlaması gerektiğini belirtti.

Papandreou, krizi aşmak için alınacak önlemlerle reel ekonominin canlandırılması, kamu sektörünün verimli ve ekonominin daha yeşil ve çevreci hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Başbakana göre Yunanistan’ın problemleri bankacılık sektörüne dayanmıyor, problemin asıl kaynağını yolsuzluk, vergi kaçakları ve bürokrasi oluşturuyor. Yolsuzlukların önüne geçmeden yeni yatırımların ekonomik gelişmeye katkısının olamayacağını vurgulayan Papandreu, söz konusu önlemlerin mümkün olduğunca hızlı bir biçimde uygulanması gerektiğini belirterek, 2010’da bütçe açığını %4 oranında azaltmayı umduklarını ekledi. Sosyal devlet anlayışını yıkmak değil, fakat yolsuzlukla mücadele etmek amacında olduklarını, Avrupalı ortaklarından aldıkları desteği de büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.