İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

MOLDOVA VE UKRAYNA’NIN ENERJİ TOPLULUĞU ANTLAŞMASI’NA KATILIMLARINA YEŞİL IŞIK YAKILDI

18 Aralık 2009 tarihinde Zagrep’te toplanan Enerji Topluluğu’na üye ülkelerin bakanları doğalgaz ile ilgili düzenlemelerde AB müktesebatına uyum sağlamaları halinde Ukrayna ve Moldova’nın üyeliklerini memnuniyetle karşılayacaklarını açıkladılar. Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs, Moldova ve Ukrayna’nın Enerji Topluluğu Antlaşması’na katılımlarının her iki ülkede enerji sektöründe reformları hızlandıracağını, tüm üyeler için daha büyük bir enerji piyasasından faydalanma imkânı sağlayacağını açıkladı. Bu çerçevede Piebalgs her iki ülkenin ulusal parlamentolarına gecikmeksizin doğalgazla ilgili düzenlemeleri kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Enerji Topluluğu Antlaşması’na taraf ülkelerin bakanları enerji verimliliği ile ilgili üç AB yönergesinin (enerji verimliliğine ilişkin 2006/32/EC sayılı yönerge, binalarda enerji verimliliğine ilişkin 2002/91/EC sayılı yönerge ve evlerde kullanılan araçların enerji tüketimlerini gösteren etiketlere ilişkin 92/75/EC sayılı yönerge)  kabul edilmesi yönünde karar aldılar.