İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

ORTAK İSTİHDAM RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, AB’nin Lizbon Büyüme ve İstihdam Stratejisi’yle ilgili bilgileri içeren ve istihdam analizine yer veren Ortak İstihdam Raporu’nu  15 Aralık 2009 tarihinde yayımladı. AB üyesi 27 ülkede işsizliğin 2010’da en üst seviyeye çıkacağı öngörüsünde  bulunan rapor, Avrupa Komisyonu ve Konsey tarafından ortaklaşa hazırlanıyor ve AB’de istihdam durumu ile ilgili güncel veriler ile Üye Devletlerin gelecekte karşılaşabileceği güçlükler ve 2009’a damgasını vuran iş gücü piyasası reformları ele alınıyor. 

Söz konusu raporda yer verilen tahminlere göre, AB genelinde işsizliğin 2010 yılında artacağı, işsizlik rakamının yılsonunda % 10,3 civarında tepe noktasına ulaşacağı belirtiliyor. 2009 yılında işsizlikten en fazla etkilenen AB üyesi ülkelerin,  Baltık devletleri, İspanya, İrlanda ve İngiltere olduğunun açıklandığı raporda, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler örnek gösterilerek, bu ülkelerde kısa vadeli çalışma tedbirlerinin alınması nedeniyle işsizliğin daha alt düzeyde seyrettiğine dikkat çekiliyor. Üye Devletlerin işgücü piyasalarındaki tedbirlerden taviz vermemeleri konusunda uyarıldığı raporda ayrıca, AB üyelerinin 2009’da istihdam ve sosyal stratejilerini “kayda değer derecede”  geliştirdiği ifade ediliyor.