İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE AVRUPA’DA ÜLKELERİN ZENGİNLİK SIRALAMASINA İLİŞKİN BİR RAPOR YAYIMLANDI

EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle yürütülen, Satın Alma Gücü Paritesine göre uluslararası karşılaştırmalara ilişkin bir rapor Eurostat tarafından 15 Aralık’ta yayımlandı. Raporda 2006 yılı kesin, 2007 ve 2008 yılı geçici sonuçlarına göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Kişi Başına Gerçek Kişisel Tüketim ve Fiyat Düzeyi Endeksleri yer alıyor. Karşılaştırmalar, 27 AB ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri İsviçre, İzlanda ve Norveç ile Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’ı kapsıyor. Endekslerde, AB’ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 kabul ediliyor.

Satın alma gücüne göre Avrupa'daki 37 ülke arasında yapılan sıralamada Lüksemburg, İrlanda ve Hollanda ilk üç sırayı paylaşıyor. Satınalma Gücü Paritesi’ne (SGP) göre Avrupa’da, 37 ülke arasında en yüksek kişi başına gelir, Lüksemburg’da elde ediliyor. Türkiye endeks listesinde 31. sırasında yer alıyor.

Bu çerçevede, hem GSYH hem de Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi en yüksek ülke Lüksemburg (sırasıyla 276, 148) oldu. Ayrıca, Norveç, İsviçre, İrlanda, Hollanda gibi Kuzey Avrupa ülkeleri de kişi başına hacim endeksi en yüksek ülkeler arasında yer aldı.

GSYH ve Gerçek Kişisel Tüketime ait kişi başına hacim endeksi en düşük ülke Arnavutluk (sırasıyla 26, 30) olarak belirlendi. Bosna-Hersek, Makedonya, Sırbistan da kişi başına hacim endeksi düşük ülkeler arasında öne çıktı.

Türkiye’nin 2008 yılı geçici sonuçlarına göre, kişi başına GSYH hacim endeksi 46, Gerçek Kişisel Tüketim’e ilişkin kişi başına hacim endeksi de 47 olarak belirlendi. Türkiye SGP’ye göre kişi başına GSYH’de 2007’ye kıyasla 1 puan yükseldi ancak listede 1 sıra gerileyerek 31. oldu. Buna göre ilk sıradaki Lüksemburg (276) ile Türkiye (46) arasında 6 kat fark bulunuyor.
Ülkelerin uluslararası alanda fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına sağlayan Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyi Endeksinin 2008 geçici sonuçlarına göre, GSYH ve Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin fiyat düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler Danimarka (sırasıyla 141, 146), Norveç (135, 146), İsviçre (126, 134) gibi Kuzey Avrupa Ülkeleri oldu. Söz konusu fiyat düzeyinin en düşük kaldığı ülkeler ise Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan olarak sıralandı.

Türkiye’nin GSYH geneline ilişkin fiyat düzeyi endeksi 61, Gerçek Kişisel Tüketim grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi ise 64 oldu.

Söz konusu rapora  şu linkten ulaşılabilir: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-095/EN/KS-SF-09-095-EN.PDF