İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

MAKEDONYA, SIRBİSTAN VE KARADAĞ VATANDAŞLARI AB’YE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEK

19 Aralık 2009 itibariyle, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ vatandaşları Schengen Alanı’na vizesiz giriş yapabilecek.

Hatırlanacağı gibi, 30 Kasım 2009 tarihinde Avrupa Birliği İçişleri ve Adalet Bakanları’nın katılımıyla gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi’nde, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılarak, Schengen alanına vizesiz giriş yapmaları konusunda uzlaşılmıştı. AB Dönem Başkanı İsveç’in Adalet Bakanı Beatrice Ask’ın başkanlık ettiği toplantıda, üçüncü ülke vatandaşlarının AB ülkelerine giriş koşullarını düzenleyen 539/2001 sayılı Tüzük’te yapılan değişiklik neticesinde, Sırbistan, Makedonya ve Karadağ pasaportu taşıyan vatandaşların İngiltere ve İrlanda dışındaki tüm AB ülkelerine yapacakları kısa süreli seyahatler için (altı ay içerisinde toplam 90 günlük süreyi aşmayacak şekilde) vize alma yükümlülüğü ortadan kaldırılmıştı. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, söz konusu kararın Batı Balkan ülkelerindeki sivil toplumun AB ile bütünleşmesi ve Avrupalılaşması açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Diğer taraftan, Bosna Hersek ve Arnavutluk’un da vize serbestisi hakkını kazanabilmeleri için Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kriterleri (belge güvenliği, yasadışı göç, kamu güvenliği, dış ilişkiler ve insan hakları alanlarında) karşılamaya yönelik çabalarını artırması gerekiyor. Söz konusu iki ülkeye yönelik nihai değerlendirmenin Mayıs 2010’da yapılması öngörülüyor. Kosova’nın ise henüz bazı AB üye ülkeleri tarafından tanınması nedeniyle, bu aşamada vize serbestisinden yararlanmayacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı gibi, vize serbestisinin bir ön adımı olan ve Batı Balkan ülkeleri ile imzalanan Vize Kolaylığı Anlaşmaları 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmişti.