İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-21 ARALIK 2009

AB TELEKOM REFORM PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

18 Aralık 2009 tarihinde, Avrupa Birliği telekomünikasyon politikasını düzenleyen yasal çerçeve niteliğindeki Telekom Reform Paketi, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hatırlanacağı gibi, 24 Kasım 2009 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylama neticesinde 40 ret ve 24 çekimser oya karşılık 510 evet oyu ile Telekom Reform Paketi’nde öngörülen kuralların yürürlüğe girmesinin önündeki son engel aşılmıştı. Yaklaşık iki yıl önce Avrupa Komisyonu tarafından önerilen Reform Paketi, internet kullanımına ilişkin kurallar nedeniyle Avrupa Parlamentosu ve Üye Devletler arasında yaşanan zorlu müzakereler neticesinde, 4 Kasım tarihinde her iki tarafın da isteklerini belirli ölçüde yansıtan ortak bir metin üzerinde uzlaşılması mümkün olmuştu. Söz konusu metin uyarınca, herhangi bir üye ülkenin, adil ve tarafsız bir prosedür uygulamak şartıyla, hangi koşullar altında internet erişimini kısıtlayabileceği net bir şekilde ortaya koyuluyor.

Telekom Paketi ile cep telefonu kullanıcılarının operatör değiştirme hakkı ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri başta olmak üzere temel haklarının iyileştirilmesi; kişisel veri güvenliğinin artırılması; sayısal televizyona geçiş yönünde spektrum yönetiminin uyumlaştırılması, Üye Devletler nezdindeki düzenleyici  kurumlar arasındaki işbirliğinin sağlanması ve ulusal makamların telekom sektöründeki rekabeti artırmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, AB genelinde genişbant kullanımının yaygınlaştırılması ve yeni nesil ağlara yatırımın hızlandırılması hedefleniyor.

Telekom Reform Paketi’nin iç hukuka aktarılması için Üye Devletlere 30 Haziran 2011 tarihine kadar süre tanındı.