İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-6 OCAK 2008

TÜRKİYE’NİN IPARD PROGRAMI, AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Türkiye’nin IPARD Programı, 19 Aralık 2007 tarihinde 27 üye ülke temsilcisinin katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesi’nde görüşülerek kabul edildi. IPARD Programı, Türkiye’ye 2007-2013  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) çerçevesinde tahsil edilen hibe fonlarından yararlanabilecek sektörler, faaliyetler, faydalanıcılar gibi hususları içeriyor.

IPARD çerçevesinde Ortak Tarım Politikası ile ilgili müktesebatın uygulanması ve tarım sektörü ile kırsal alanların sürdürülebilir gelişimi için öncelikli sorunların çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla aday ve potansiyel aday ülkelere hibe fon sağlanıyor. Türkiye için bu kapsamda 2007-2010 döneminde, 2007 yılında 20,7 milyon Avro, 2008 yılında 53,0 milyon Avro, 2009 yılında 85,5 milyon Avro ve 2010 yılında 131,3 milyon Avro olmak üzere toplam 290,5 milyon Avro ayrıldı. Ancak bu fonların kullanılabilmesi için öncelikle Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu’nun Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmesi gerekiyor.