İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 OCAK 2008

AB BULGARİSTAN VE ROMANYA İÇİN 2008 YILI AVLANMA KOTALARINI BELİRLEDİ

AB Bakanlar Konseyi, 2008 yılında Karadeniz’deki balıkçılık olanaklarına ilişkin tüzüğü 20 Aralık 2007 tarihinde kabul etti. Tüzük çerçevesinde Bulgaristan ve Romanya için izin verilen toplam av miktarı, kalkan balığı için 100 ton, çaça balığı için ise 15.000 ton olarak belirlendi. Tüzük ile ayrıca 15 Nisan-15 Haziran 2008 tarihleri arasında Karadeniz’in Topluluk sularına dahil kesiminde tüm balıkçılık faaliyetleri yasaklandı ve kalkan balığı için asgari karaya çıkarma boyutu 45 cm olarak tespit edildi.