İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 OCAK 2008

AB ÜLKELERİNE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN GİRİŞ YAPAN YOLCULARIN BERABERİNDE GETİRDİKLERİ MALLARA UYGULANAN VERGİ İSTİSNALARINI DEĞİŞTİREN DİREKTİF KABUL EDİLDİ

AB’ye üçüncü ülkelerden giriş yapan yolcuların beraberinde getirdikleri mallara uygulanan vergi istisnalarını değiştiren direktif (2007/74/EC) AB Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilerek 29 Aralık tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. Söz konusu direktif iki tavan değer getiriyor. Buna göre AB’ye üçüncü ülkelerden hava ve deniz yoluyla giriş yapan yolcuların beraberinde getirdikleri mallardan 430 Avro’ya kadar olanlar, diğer yollardan gelen yolcuların beraberinde getirdikleri mallardan 300 Avro’ya kadar olanlar vergiden muaf tutulacak.  Direktif 1 Aralık 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeye göre üye ülkeler, ulaşım yolu ne olursa olsun15 yaşın altındaki kişiler için söz konusu para tavanını azaltabilecekler; ancak, bu tavan 150 Avro’nun altına inemeyecek. Getirilecek tütün ürünleri, damıtılmış içki ve bira hariç alkol ve alkollü içecekler miktarına ise sınırlama getirilebilecek. Üye ülkeler, sınır bölgelerinde yaşayan kişiler, sınır işçileri ve üçüncü ülkelerin ulaşım araçlarında çalışan kişiler için  para veya  miktar sınırlarını indirebilecekler. Üye ülkeler aynı zamanda, 10 Avro’dan az tutan vergileri uygulayıp uygulamamaya karar verebilecekler. 2012’den başlanmak üzere her dört senede bir Komisyon kuralların uygulanmasına ilişkin bir rapor yayımlayacak.

Vergilendirme konusunda kabul edilen bir diğer direktif de beş ülkenin 2004’te AB’ye üyeliğinde uygulanan bazı indirimli KDV oranlarının geçerlilik süresinin 2010’a kadar uzatılmasına ilişkin. Söz konusu indirimli oranlar Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’da konutların inşaat işlerinde en az %5 ve GKRY ve Polonya’da yiyecek-içecek hizmetlerinde sırasıyla, en az %5 ve %7 oranının uygulanmasını içeriyor. Malta’da gıda ve eczacılık ürünlerinin satışında sıfır KDV, Slovenya’da yemek servisi hizmetlerinde %8,5 KDV’yi kapsıyor. 2008’de Komisyon, indirimli KDV uygulamasına ilişkin bir öneri sunmayı planlıyor.