İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 OCAK 2008

BİRİNCİ MEDENİYETLER İTTİFAKI FORUMU, MADRİD’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İspanya’nın başkenti Madrid’de 15 Ocak’ta başlayan ve iki gün süren Birinci Medeniyetler İttifakı Forumu toplantısına, dünyanın çeşitli ülkelerinden devlet adamları, politikacılar, akademisyenler, sivil toplum örgütlü temsilcileri, işadamları ve medya mensupları katıldı.

Eşbaşkanlığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Forum’un kapanışında, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, farklılığın ve değerlerin tanınmasının Medeniyetler İttifakı için büyük önem taşıdığının altını çizdi. Erdoğan bu bağlamda, Türkiye’nin sunduğu ulusal programda, farklılık ve çoğulculuk, işbirliği, insan haklarına saygı ve eşitlik konularının temel alınarak eğitim, gençlik ve medya gibi konularda projelerin bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio, Forum’un sonunda alınan kararları açıkladı. Ele alınan konulardan çıkan 12 somut sonuçtan bazıları şöyle:

  • Medeniyetler İttifakı ile uluslararası komiteler, yerel yönetimler ve vakıflar arasında yapılan anlaşmalar (UNESCO ile 5, Arap Birliği ile 1, Avrupa Konseyi ile 1 anlaşma)
  • Gençlik için bir dayanışma fonu oluşturulması
  • Dünyanın farklı yerlerinde okuma-yazma öğretilmesi için yatırımlar yapılması
  • Ortadoğu’da Medeniyetler İttifakı projelerine yönelik 5 ulusal programın hazırlanması
  • Farklı dinlere mensup temsilcilerle dayanışma ve işbirliği belgelerinin imzalanması

Foruma ilişkin değerlendirmeler, Forumun, somut projeler ortaya koyma ve Medeniyetler İttifakı hedefine doğru toplumlar arasındaki karşılıklı güveni arttırıp diyalog ve işbirliğini geliştirme yolunda önemli bir adım olduğu noktasında toplanıyor.

Medeniyetler İttifakı 2. Forum’u 2009 yılında, İstanbul’da düzenlenecek. Ayrıntılı bilgi için: www.medeniyetlerittifaki.gov.tr.