İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 OCAK 2008

ULUSLARARASI KRİZ GRUBU KIBRIS RAPORUNU YAYIMLADI

Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group – ICG), 10 Ocak 2008 tarihinde, “Kıbrıs: Bölünme Sürecini Durdurmak” başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda 2008 yılında, adanın yeniden birleşmesi konusunda kapsamlı bir çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler ve AB’nin girişimleriyle gerekli çalışmalara hızla başlanması gerektiği vurgulanıyor. Böyle bir çözümün gerçekleşmemesi halinde ikinci seçeneğin bölünme olduğu, bunun da Annan Planı’nın reddedilmesinin ardından, özellikle GKRY’nin AB üyesi olması sonucunda güçlendiği belirtiliyor. Söz konusu seçeneklerden biri üzerinde uzlaşı sağlanamaması halinde ise, “Tayvanlaşma” (Tayvanisation) sürecinin başlayacağı ve bölünmenin kalıcı hale geleceği ifade ediliyor. Raporda ayrıca, adanın yeniden birleşmesine yönelik kapsamlı çözümün BM’nin arabuluculuğunda iki kesimlilik ve iki toplumluluk ilkesine dayanması gerektiği de öne sürülüyor. Böyle bir çözüme ulaşılması için ise, Türkiye’nin tek taraflı olarak deniz ve hava sahasını GKRY’ye açması; GKRY’nin de, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesini engellemeye yönelik uyguladığı önlemleri hızla kaldırması öneriliyor. Birleşmiş Milletler ve AB arasındaki işbirliğinin de, sorunun çözülmesi halinde sağlanacak ekonomik, toplumsal ve siyasi kazanımları geliştirmek amacıyla güçlendirilmesi gerektiğine değinilen raporda, AB kurumları ve üye devletlerin, 8 Temmuz sürecinin canlandırılması için kamuoyunu ve karar alıcıları düzenli olarak bilgilendirmelerinin ve Rusya ile ABD’yi çözüm konusunda cesaretlendirmelerinin faydalı olacağı da belirtiliyor. Raporun tamamına http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5255&l=1  adresinden ulaşabilirsiniz.