İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 OCAK 2008

AB İLE GÜNEY KORE ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNİN 6. TURU, 28 OCAK TARİHİNE ERTELENDİ

AB ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına yönelik yürütülen ikili görüşmelerde 6. turun, 28 Ocak-1 Aralık 2008 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından  düzenlenen basın toplantısında, tarafların birbirlerinin ortaya koydukları önerileri gözden geçirmek üzere daha çok zamana ihtiyaç duydukları ve bu yüzden de görüşmelerin 28 Ocak haftasına ertelendiği belirtildi.

Bundan önce Brüksel’de gerçekleştirilen 5. turunda hizmetler alanında ilerleme kaydedilmesine karşın, tarife dışı engeller ve menşe kurallarına ilişkin olarak, taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamamış ve bu bağlamda, ticaret engelleri ve motorlu araçlara ilişkin teknik standartlarda yaşanan ciddi anlaşmazlıklar da, görüşmelerin  yavaşlamasında önemli bir etken olarak ortaya çıkmıştı.

AB, yapılacak bir STA kapsamında, Güney Kore’den  Avrupa’daki araba üreticilerine yönelik düzenlemelerini değiştirmesini ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN Economic Commission for Europe) Anlaşması’nda yer alan uluslararası standartları uygulamasını istiyor.

Bu kapsamda, AB, Seul’ün kota ve Avrupalı üreticilerden ithal edilen otomobiller için 5 yıllık bir ertelemeyi içeren motorlu araçlara ilişkin teknik standartlar önerisini ise geri çevirdi.

Öte yandan, Güney Kore’nin, 2007 yılında AB’ye, 9,1 milyar Dolar değerinde 74.000 adet otomobil ihraç etmesine karşılık; Birlik’ten gerçekleştirdiği ithalat, sadece 1,6 milyar Dolar (15.000 araç) seviyesinde kaldı. Güney Kore otomobil ithalatına yüzde 8, AB ise, yüzde 10 vergi oranı uyguluyor.

Görüşmelerin ilk turunda, AB, Güney Kore’den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergi oranlarını yedi yıl içinde tamamen ya da kademeli olarak kaldırmayı ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren de, Güney Kore’den ithal ettiği malların yüzde 80’ine uyguladığı vergi oranlarını üç yıl içinde  sıfırlamayı önermiş; Seul ise AB’den ithal malların yaklaşık yüzde 70’ine uyguladığı vergi oranlarını ancak üç yıl içinde kaldırmayı taahhüt etmişti.