İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 OCAK 2008

AVRUPA MÜSLÜMAN ŞARTI İMZALANDI

Avrupa’da faaliyet gösteren 400’den fazla Müslüman Örgüt ve Kuruluşu, 10 Ocak’ta, Avrupa Müslüman Şartı’nı imzaladı. İlk olarak 2000 yılında başlatılan girişim çerçevesinde, 400'den fazla Avrupalı Müslüman örgüt ve derneğinin imzaladığı belge, Avrupa’da yaşayan Müslümanlara, içinde yaşadıkları toplumla bütünleşmeleri çağrısında bulunuyor. Avrupa’da yaşayan Müslümanlara yönelik olarak, Avrupa mevzuatına uygun ilkeleri belirleyen ilk metin olma özelliğin taşıyan bu Şart’ta, bütünleşmenin, Müslüman kimliğinin korunması ve vatandaşlık görevleri arasında uyumlu bir dengenin sağlanması temelinde olması gerektiğine de vurgu yapılıyor. Çocukların eğitimi, terör karşısında güçlü bir tavır alınması ve kılık – kıyafetleri ile ibadet yerlerine saygı gösterilmesi isteği de, yine söz konusu belgede öne çıkan konular olarak göze çarparken; Müslümanların Müslüman olmayanlara karşı hoşgörü ve saygı göstermeleri gerektiği de önemle vurgulanıyor.