İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 OCAK 2008

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY TOPLANDI

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK), 3 Ocak’ta Başbakan Recep Tayip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı ve DPT Müsteşarı Ahmet Tıktık’ın da katıldığı toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-SEN), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Konsey’in sosyal tarafı olarak yer aldı. Sosyal güvenlik reformunun ele alındığı toplantıda ayrıca, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyeleri belirlendi.

ESK toplantısının açılış konuşmasında Başbakan Erdoğan, diyalog ve istişare mekanizmasına büyük önem verdiklerini, bu kapsamda sivil toplum örgütleri ve tüm sosyal tarafların görüşlerinin kendileri için hayati önem taşıdığını belirtti. Sosyal güvenlik sisteminin vatandaşlar arasında sosyal haklar bakımından eşitliğin sağlanmasının yanı sıra, toplumsal huzurun temini noktasında da büyük önem taşıdığının altını çizen Erdoğan, Türkiye'de, 13 milyon aktif sigortalının yanı sıra 8 milyon kişinin de ücret aldığı sistemin yaklaşık 60 milyon kişiyi kapsadığını ifade etti. Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı hazırlanırken sosyal tarafların 179 önerisinden 110'unun tasarıya yansıtıldığını söyleyen Başbakan Erdoğan, bazı yapısal bozukluklar nedeniyle, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasının bir zorunluluk haline geldiği söyledi. Başbakan’ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Plan Bütçe Komisyonu Alt Komisyon Başkanı, TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Kamu-SEN, TZOB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD Başkanları, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ile ilgili önemli gördükleri konularda görüşlerini ifade ettiler.

Toplantının ikinci gündem maddesini oluşturan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerinin belirlenmesi ile ilgili olarak ise, KİK’ e katılacak işveren, çalışan ve diğer sosyal kesim temsilcileri belirlendi. Buna göre; işveren grubunda TOBB, TİSK; çalışan grubunda TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Kamu-SEN; diğer sosyal kesimler grubunda ise TZOB, TESK ve dönüşümlü olarak görev alacak 9 kurum temsilcisi, KİK üyesi olarak seçildi.

Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.tzob.org.tr/tzob_web/Haber/ ekonomik_sosyal_konsey_2008.htm adresinden ulaşabilirsiniz.