İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 OCAK 2008

DÜNYA EKONOMİK FORUMU DAVOS’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Devlet ve Hükümet Başkanları, dünyanın önde gelen şirket yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sanat dünyasından tanınmış isimlerin, küresel sorunlara çözüm aramak ve daha iyi bir dünya için işbirliğini geliştirmek amacıyla bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi, İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirildi.

23-27 Ocak tarihleri arasında 88 ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde kişinin katılımı ile gerçekleşen Zirve’ye Türkiye' den, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in yanı sıra iş dünyasının temsilcileri katıldı. Bu zirvede katıldığı bir toplantıda, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Avrupa Birliği'ni “Hıristiyan kulübü olmaması” konusunda uyararak böyle bir nitelendirmenin AB ruhuna aykırı olacağını söyledi. Bakan Babacan ayrıca, din konusunun Türkiye'nin üyeliği konusunda gündeme gelmiş olmasına üzüldüğünü de ifade ederek dinin asla engel olarak takdim edilmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin üyeliğiyle AB’nin zenginlik kazanacağını ve gerçek bir küresel güç haline geleceğini ifade eden Babacan, Türkiye'nin Batı’yla İslam dünyası arasında köprü teşkil edeceğini öne sürdü ve Türkiye’de ordunun da AB üyeliğini desteklediğini ekledi.

Diğer taraftan, “yenilikçi işbirliğinin gücü” ana temasının işlendiği toplantılarda tartışmalar, küreselleşmenin etkileri, işbirliği yaparken rekabet etmek, ekonomik güvensizlikleri çözümlemek, çıkarların ayrımları aşacak şekilde uyumlaştırılması, doğanın yeni sınırlarını keşfetmek, gelecekteki değişimleri anlamak kavramları üzerinde yoğunlaştı.

Zirve ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı Küresel Riskler 2008 raporu için de tartışma zemini oluşturdu. Bu yılki raporda küresel riskler; finansal kriz, gıda güvenliği sorunu, tedarik zinciri kırılganlıkları ve enerji güvenliği olarak belirtildi.

İş dünyası liderlerinin ABD Merkez Bankası (FED) ile diğer ülkelerin merkez bankalarına, ekonominin kötüye gidişi ile mücadele konusunda daha fazla liderlik yapmaları çağrısında bulunduğu zirvenin sonunda, Türkiye ve Fransa tarafından bir kapanış galası düzenledi.