İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 OCAK 2008

AVRO ALANI 2007 YILI ENFLASYON ORANI TAHMİNİ YÜZDE 3,1 OLDU

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 9 Ocak 2008 tarihinde açıkladığı verilere göre; 15 ülkenin dahil olduğu Avro Alanı 2007 yıllık enflasyon oranı tahmini %3,1 oldu. Enflasyon oranı, 2006’da %1,9 olarak gerçekleşmişti. 27 üyeli AB’nin ise yıllık enflasyon oranı %3,2 olarak kaydedildi. Bu oran, 25 üyeli AB bakımından 2006’da  %2,2 idi.

Diğer taraftan, 2007’de enflasyon oranı en düşük ülkeler, Hollanda (%1,6), Finlandiya (%1,9) ve İngiltere (%2,1) olurken; en yüksek enflasyon oranları ise, Letonya (%14), Bulgaristan (%11,6) ve Estonya’da (%9,7) kaydedildi.

2007’de Avro Alanı’nda kaydedilen yüksek enflasyon oranlarının bileşenlerine bakıldığında; eğitim (%9,4), ulaştırma (%5,6) ve gıda (%4,8) başta geliyor. İletişim (%-2,3),  eğlence-kültür (%0,1) ve giyim (%1) sektörlerinde ise enflasyon oranlarında düşüşler meydana geldi.