İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 OCAK 2008

AVRUPA PARLAMENTOSU ANAYASAL İŞLER KOMİTESİ LİZBON ANTLAŞMASI’NA İLİŞKİN RAPORU KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri İspanyol Inigo Mendez de Vigo ve İngiliz Richard Corbett tarafından Lizbon Antlaşması hakkında hazırlanan rapor 23 Ocak 2008 tarihinde AP Anayasal İşler Komitesi’nde 6’ya karşı 20 oyla kabul edildi. Lizbon Antlaşması’nın mevcut diğer antlaşmalarla karşılaştırıldığında önemli ilerlemeler getirdiği belirtilen raporda, yeni Antlaşma’nın, reddedilen Anayasa’ya kıyasla daha karmaşık ve zor okunur olmakla birlikte, AP ve ulusal parlamentoların karar alma süreçlerindeki rollerini artırarak Birlik içinde demokrasiyi güçlendirdiği de ifade edildi. Raporda ayrıca, Antlaşma’nın Birliğin kurumsal işleyişini geliştirdiği ve özellikle AB Temel Haklar Şartı’na atıf yapmak suretiyle vatandaşların haklarını artırdığı ve aynı zamanda, AB’nin geleceği için tutarlı ve uzun vadeli bir çerçeve sunduğu da kaydedildi. Diğer taraftan, AB Dışişleri Bakanlığı makamının ve AB sembolleri gibi öğelerin Antlaşma’dan çıkarılmasının olumsuz noktalar olarak yer aldığı raporda, çifte çoğunluk sisteminin 2014 yılına ertelenmesinin de memnuniyetle karşılanmadığı ifade edildi. Raporda eleştirilen diğer noktalar ise Polonya ve Birleşik Krallığa tanınan istisnalar ile İtalya’ya 2009 AP seçimleri için bir koltuk daha tahsis edilmesi oldu.

Bilindiği üzere Lizbon Antlaşması 13 Aralık 2007 tarihinde imzalanmış ve 17 Aralık tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştı. Antlaşma şu ana kadar yalnızca Macaristan tarafından onaylandı (17 Aralık). Slovenya hükümeti, Antlaşma’nın 29 Ocak 2008 tarihinde onaylanacağını açıkladı. Antlaşma hakkındaki bilgi notuna ve üye devletlerdeki onay sürecine ilişkin tabloya İKV web sitesinden ulaşabilirsiniz (www.ikv.org.tr).