İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 OCAK 2008

TARIMSAL DESTEKLERDE KOŞULLULUK İLKESİNE İLİŞKİN KURALLAR BASİTLEŞTİRİLİYOR

AB Tarım Bakanları Konseyi, üreticilere yönelik tarımsal desteklerdeki “koşulluluk ilkesi”ne ilişkin kuralların basitleştirilmesi konusunda 21 Ocak’ta uzlaşma sağladı. Koşulluluk ilkesi uyarınca; üreticilerin tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri için çevre, gıda güvenliği ve hayvan refahına ilişkin bazı kriterleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu kriterleri yerine getirmeyen üreticilere yönelik yardımlar azaltılıyor veya tamamen askıya alınıyor.

1 Nisan 2008 itibariyle yürürlüğe girecek yeni Tüzük uyarınca üye devletler, tarım işletmesi başına yılda toplam 100 Avro’ya kadar olan veya önemsiz olarak addedilen ihlallere yönelik cezaları uygulamamaya karar verebilecekler. Bununla birlikte yetkililerin söz konusu tarım işletmelerinin kurallara riayet etmelerini sağlayacak tedbirleri almaları gerekiyor. Ayrıca insan veya hayvan sağlığını tehdit eden ihlaller önemsiz olarak değerlendirilemeyecek.

Koşulluluk ilkesi Tek Ödeme Planı’na henüz  geçmeyen yeni üye devletlere (Slovenya ve Malta hariç AB’ye 2004 yılında üye olan sekiz ülke) şu tarihlere kadar uygulanmayacak: çevre, büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi, etlerin izlenebilirliği için 1 Ocak 2009; bitki sağlığı, kamu sağlığı, gıda mevzuatı, BSE, bazı hayvan hastalıklarının bildirimi ile hayvan refahı, buzağı ve domuzlara yönelik özel kurallar için 1 Ocak 2011. Diğer yandan, AB’ye 1 Ocak 2007 tarihinde katılan Bulgaristan ve Romanya için ise söz konusu tarihler, sırasıyla 1 Ocak 2012 ve 1 Ocak 2014 olarak belirlendi.