İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 OCAK 2008

2008 AB CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu’nun 23 Ocak 2008 tarihinde kabul ettiği raporda, işgücü piyasasında bulunan kadınların sayısında artış sağlandığı, ancak kadınların yönetici düzeyindeki pozisyonlara ulaşmasının önündeki engellerin halen devam ettiği belirtildi.

Raporda, 2000 yılından beri yaratılan 12 milyon yeni işin 7,5 milyonunda kadınların istihdam edildiği ve bu sayede kadınların istihdam oranının 2000 yılına göre %3,5 yükselerek %57,2’ye ulaştığı ifade edildi. Buna rağmen, üniversite mezunlarının %59’unu oluşturan kadınların istihdamı, erkeklere oranla %14,4 daha düşük kaldı. Benzer bir şekilde kadınların saat başına kazancı da yine erkeklere oranla %15 daha düşük olarak kaydedildi.

Cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlanması amacıyla eğitim, meslek seçimi ve aile yaşamındaki rolü etkileyen klişelerin ortadan kaldırılması gerektiğinin altının çizildiği rapor, 8-9 Mart 2008 tarihleri arasında yapılacak Bahar Zirvesi’nde AB liderlerine sunulacak.