İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 OCAK-3 ŞUBAT 2008

KKTC’NİN TOPLULUK MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARININ MART AYINDA BAŞLAYACAĞI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından KKTC’nin Topluluk müktesebatına uyumuna yönelik olarak sunulan Kılavuz Belge üzerinde çalışmaların Mart ayından itibaren başlatılacağı açıklandı. KKTC Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada, bu girişimin hedefinin, Mali Yardım Tüzüğü kapsamında belirlenen orta vadeli yaklaşım çerçevesinde uyum çalışmalarının yapısal zemine kavuşturulması olduğu ifade edildi. KKTC hükümeti tarafından “Avrupa Birliği Müktesebatının Gelecekte Uygulanmasına Dönük Program” olarak adlandırılan çalışmanın, Kılavuz Belge’de yer alan aşağıdaki 12 başlıkta gerçekleştirilmesi öngörülüyor:

1. Sermayenin serbest dolaşımı                         7. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası

2. Kamu ihaleleri                                              8. Ulaştırma politikaları

3. Şirketler hukuku                                           9. İstatistik

4. Rekabet hukuku                                          10. Sosyal politika ve istihdam

5. Mali hizmetler                                              11. Çevre

6. Tarım ve kırsal kalkınma                               12. Tüketicinin ve sağlığın korunması

Bilindiği üzere, KKTC hükümetine 6 Aralık 2007 tarihinde iletilen Belge’ye ilişkin hazırlık çalışmaları Mayıs 2007’de TAIEX kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda başlatılmıştı (K. Kıbrıs TAIEX programına Ekim 2006’da dahil edilmişti. Program, tarım, adalet ve güvenlik, iç pazar ile ulaştırma, enerji ve çevre sektörlerini kapsıyor). Sözü geçen çalıştayda, kamu yönetimi reformu değerlendirilmiş ve KKTC açısından sosyal ve ekonomik bakımlardan öncelikli olan müktesebat başlıkları tespit edilmişti.