İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 OCAK-3 ŞUBAT 2008

AVRUPA PARLAMENTOSU POSTA HİZMETLERİ YÖNERGESİ’Nİ ONAYLADI

Avrupa Parlamentosu 31 Ocak 2008 tarihinde AB Posta Hizmetleri Yönergesi’ni onaylayarak, posta hizmetleri alanında pazarın tümüyle serbestleştirilmesinin önünü açtı.

Oylama sonrası bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso posta hizmetleri reformunun iletişim devriminin gerekliliklerini yerine getirmek için şart olduğunu belirterek 1997 yılındaki ilk posta hizmetleri yönergesinden itibaren, Avrupa’da posta hizmetlerinin kalitesi ve güvenilirliğinin sürekli arttığını ifade etti. Barroso yeni yönerge ile bu sürecin devam ettirildiğini vurgulayarak, AB kurumlarının Lizbon hedeflerine bağlılığının da bu şekilde ortaya konulduğunu ekledi.

İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu Komisyon Üyesi Charlie McCreevy ise posta hizmetleri yönergesi konusunda AB kurumları arasında uzlaşı bulunduğunu belirterek, siyasi başarının ortak olduğunu ifade etti. McCreevy, yönergenin yenilikçiliği teşvik edeceğini, hizmet standardını yükselteceğini ve maliyetleri düşüreceğini dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu’nun onayladığı metin, Komisyon’un 15 ay önce sunduğu öneri ile büyük ölçüde örtüşüyor. Yeni yönergenin öngördüğü bazı hükümler arasında ortak kurallardan muaf posta kategorilerinin tamamıyla kaldırılması, evrensel hizmetin kapsamı ve standardının teyidi, tüketici haklarının güçlendirilmesi ve ulusal denetleyici kurumların yetkilerinin artırılması ile üye devletlerin evrensel hizmeti korumak ve gerektiğinde finanse etmek için kullanabilecekleri eylemlerin bir listesi bulunuyor.

Pazarın tümüyle serbestleştirilmesi için 31 Aralık 2010 tarihi belirlendi. Ancak, üye devletler bu süreyi, iki seneyi aşmamak kaydıyla, uzatabilecek. Herhangi bir üye devletin ek süre talep etmesi durumunda diğer üye devletler karşılıklılık ilkesi ile uyumlu olarak, söz konusu üye devlete yönelik geçici kısıtlama getirebilecekler.