İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 OCAK-3 ŞUBAT 2008

AVRUPA KOMİSYONU OYUNCAK GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DAHA KATI KURALLAR ÖNERDİ

Avrupa Komisyonu 25 Ocak 2008 tarihinde Avrupa’da oyuncak güvenliğini düzenleyen 88/378/EC sayılı yönergede değişiklik yapmak amacıyla yeni bir taslak yönergeyi kabul etti. Taslak yönerge ile Avrupa’da kansorejen, mutajenik ya da zehirli maddelerin oyuncak üretiminde kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin daha katı kurallar getirilmesi hedefleniyor. Bu maddeler ancak Sağlık Riskleri ve Çevresel Risklere İlişkin Bilimsel Komite (SCHER-Scientific Committee on Health and Environmental Risks) tarafından güvenli olduklarına dair hüküm verilmesi halinde kullanılabilecek. Yeni taslak yönerge üç hususa odaklanıyor:

 • Son dönemde ortaya çıkan tehlikelerin ortadan kaldırılması için yeni ve daha sıkı güvenlik kurallarının uygulanması;
 • Oyuncakların piyasaya sürülmesine ilişkin üreticilerin ve ihracatçıların sorumluluklarının düzenlenmesi;
 • Piyasa gözetimi konusunda üye devletlerin yükümlülüklerinin artırılması.

Taslak yönerge pek çok konuda önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Buna göre;

 • Kansere sebep olabilecek 35 kimyasal maddenin kullanımının yasaklanması,
 • Bazı tehlikeli kimyasal maddelerin kullanılmasına ilişkin belirlenen sınır değerlerin azaltılması,
 • Alerjik kokuların kullanılmasının yasaklanması,
 • Kazaların önlenmesi amacıyla, ürünlere, uygun uyarıların koyulmasının oyuncak üreticileri için zorunlu kılınması,
 • Oyuncaklardaki küçük parçalar nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesine ilişkin kuralların güçlendirilmesi,
 • Gıda ürünlerine iliştirilmiş olan ve oyuncağa ulaşmadan önce söz konusu gıdanın tüketilmesini gerektiren ürünlerin yasaklanması,
 • Piyasa gözetim yetkililerince oyuncağın dizaynının ve üretiminin kontrol edilebilmesi amacıyla oyuncak üreticilerinin tüm oyuncakları için kapsamlı teknik bilgi hazırlaması,
 • AB’ye ithal edilen oyuncakların güvenliği konusunda ithalatçıların sorumluluklarının artırılması,
 • Oyuncak üzerindeki CE işaretinin görünürlüğünün artırılması,

öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.

Taslak yönergeye ilişkin bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen yönergenin 2009 yılında yürürlüğe girebilmesi için onay sürecinin 2008 yılında tamamlanacağını umduklarını belirtti.